We zijn het niet eens met de erfafscheiding

U hebt een nieuwe woning aangekocht waarbij de tuin tussen u en de buren niet is afgesloten. U wilt graag wat meer privacy. Welke regels gelden er? En kunt u uw buren vragen mee te betalen aan de erfafscheiding?

Meer informatie & tips

 • 1. Mag ik mijn perceel afsluiten?

  Een erfafscheiding schermt het ene perceel af van het andere perceel. Het is bedoeld om de privacy te beschermen. Het moet daarom gaan om een ondoorzichtige afsluiting. Een erfafscheiding kan o.a. gemaakt zijn van steen, hout of beplanting. 

  In de wet is het recht opgenomen voor een eigenaar van een perceel om dit perceel af te sluiten. Toch kan dit recht beperkt worden wanneer uw buren bijvoorbeeld het rechts van overpad hebben over uw perceel. U mag het uw buren dan niet onmogelijk of lastiger maken over uw perceel te lopen. Daarnaast stelt ook de gemeente soms aanvullende eisen.

 • 2. Erfafscheiding naast de erfgrens

  Wanneer u liever geen gezamenlijk eigendom wilt van de erfafscheiding dan kunt u ervoor kiezen om de erfafscheiding op uw eigen perceel te plaatsen. Dan bent u de eigenaar van de erfafscheiding, waardoor uw buren hier niet zomaar iets mee mogen doen. Uw buren mogen dan bijvoorbeeld niet zomaar gaten boren om iets op te hangen. U betaalt dan wel alle kosten zelf.

  Een nadeel is dat u een stukje van uw perceel ‘inlevert’. Als uw buren dit stukje grond dat u inlevert namelijk in gebruik nemen kan men misschien na 20 jaar een beroep doen op verjaring. Uw buren worden dan eigenaar van dit stukje grond. Wilt u dit voorkomen? Stel dan samen met uw buren een gebruiksovereenkomst op.

  Let op: wanneer uw buren de woning verkopen geldt deze gebruiksovereenkomst niet meer.

 • 3. Waar loopt de erfgrens?

  Voordat u een erfafscheiding plaatst is het goed om te weten waar deze moet komen. Wanneer u niet precies weet waar de erfgrens loopt kunt u uw buren vragen mee te werken aan het markeren van de erfgrens. Uw buren zijn volgens de wet verplicht de helft van de kosten te betalen.

  Via het Kadaster zijn er verschillende mogelijkheden om erfgrens te (laten) bepalen. Meer informatie kunt u op de website vinden.

  http://www.kadaster.nl/web/informatie/Erfgrens-bepalen.htm

  Als de erfgrens niet vastgesteld kan worden kan de rechter gevraagd worden dit te doen.

 • 4. Gelden er in uw gemeente aanvullende regels?

  Het kan zijn dat er in uw gemeente regels zijn dat bepaalde materialen niet gebruikt mogen worden voor een erfafscheiding. Ook kunnen er andere regels zijn over de hoogte van de erfafscheiding of over het plaatsen van beplanting in de voortuin. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente of neem contact op.

 • 5. Erfafscheiding op de erfgrens

  U kunt er voor kiezen de erfafscheiding op de erfgrens te plaatsen. Een vrijstaande erfafscheiding precies op de erfgrens is mandelig. Dit betekent dat de erfafscheiding gezamenlijk eigendom is. Het maakt niet uit wie de erfafscheiding betaald of geplaatst heeft. Lees onder 7 of u uw buren kunt vragen mee te betalen aan het plaatsen van een nieuwe erfafscheiding.

  Wanneer er sprake is van gezamenlijk eigendom dan:

  • Betaalt u samen de (noodzakelijke) kosten van onderhoud en vervanging
  • Mag u beiden tegen de erfscheiding aanbouwen
  • Mag u beiden tot in de helft van de dikte van de erfafscheiding dingen vastmaken
  • Mag alleen de erfafscheiding met toestemming van uw buren worden verwijderd, tenzij er vervangende toestemming is van de rechter.

  Let op: wanneer het gaat om een zijkant van een gebouw of werk (bijvoorbeeld een buitenmuur van de garage die op de grens staat) gelden deze regels niet. De muur is dan namelijk niet vrijstaand. Het kan wel zijn dat er in uw koopakte een uitzondering gemaakt is.

 • 6. Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

  U hebt geen omgevingsvergunning nodig als de erfafscheiding:

  • Vóór uw woning niet hoger is dan 1 meter
  • aan de andere zijden rondom woning niet hoger is dan 2 meter (behalve als deze grenst aan een openbaar toegankelijk gebied)
  • aan openbaar toegankelijk gebied niet hoger is dan 1 meter óf op 1 meter afstand van de grens en niet hoger is dan 2 meter.

  Voor een hogere erfafscheiding hebt u een omgevingsvergunning nodig. Twijfelt u? neem dan contact op met uw gemeente.

 • 7. Kan ik mijn buren vragen mee te betalen?

  U kunt van uw buren eisen dat men meewerkt en meebetaalt aan een erfafscheiding wanneer:

  • U woont in een aaneen gebouwd gedeelte van de gemeente, bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom of lintbebouwing buiten de bebouwde kom
  • Deze op de grens komt te staan
  • U zich aan de regels uit de wet en van de gemeente houdt
  • Het redelijke kosten zijn, dus wanneer u een duurdere erfafscheiding wilt dan uw buren betaalt u ook een groter deel
  • U uw buren een brief hebt gestuurd dat u de erfafscheiding gaat plaatsen op de erfgrens

  Let op: wanneer de erfafscheiding wordt geplaatst naast een openbare weg of openbaar water geldt dit niet. U zult dan zelf de kosten moeten betalen.

 • 8. Komt u er samen niet uit?

  Wanneer u niet met uw buren tot een oplossing komt of er spelen meerdere zaken, dan kan Buurtbemiddeling misschien helpen. Bioj de gemeente kunt u navragen of er buurtbemiddeling in uw gemeente bestaat. Zij kunnen de communicatie tussen u en uw buren begeleiden. Dit kost niets en blijkt in de praktijk vaak goed te werken.

  U kunt ook contact met ons opnemen. 

Onze oplossingen

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering bij Interpolis? Maak dan gebruik van onze RechtsHulp zonder verzekering. Hiervoor werkt Interpolis samen met LegalGuard.

image description

Problemen met buren: Persoonlijk juridisch advies

Onze jurist kijkt met u hoe het zit met uw rechten en plichten en welke juridische stappen mogelijk zijn.

Waar sta ik? Wat kan ik juridisch allemaal doen? Wat zou jij doen in mijn situatie? Allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

U krijgt persoonlijk advies over uw rechten en plichten. Natuurlijk bekijkt de jurist ook of alle regels goed zijn toegepast. De jurist gaat eerst alle stukken bestuderen. Daarna krijgt u een advies over uw rechtspositie. Bijvoorbeeld of u in uw recht staat. En over welke vervolgstappen het beste voor u zijn.

Lees meer € 299,-
Contact

Bellen
 • 088 462 80 80
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00

Post
LegalGuard Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn

Advies & Contact