Wat u zelf kunt bij een conflict op uw werk

Op uw werk zijn problemen. U kunt niet meer samenwerken met uw werkgever of collega. Daarom wil uw werkgever u ontslaan. Wat moet en kunt u doen? De volgende informatie helpt u op weg.

Meer informatie & tips

 • 1. Ga in gesprek

  Het is belangrijk dat u samen in gesprek gaat. Zeker als u het niet eens bent met het ontslag. In een persoonlijk gesprek kunt u samen kijken naar een oplossing van de situatie.

  Tip

  Leg puntsgewijs uit waarom u het niet eens bent met het ontslag.

  Wil uw werkgever u nog steeds ontslaan na dit gesprek, dan moet hij aantonen dat er sprake is van een arbeidsconflict. Dit wordt ook wel een verstoorde arbeidsverhouding genoemd. Uw werkgever kan dit aantonen met bijvoorbeeld een dossier.

 • 2. Ander werk bij uw werkgever

  Uw werkgever kan u niet direct ontslaan. Hij moet eerst kijken of u ander werk kunt doen binnen de organisatie. Hierbij wordt gekeken naar uw persoonlijke mogelijkheden, zoals kennis, eigenschappen en ambities. Praat hierover met uw werkgever. Misschien kunt u wel een andere functie krijgen binnen de organisatie.

 • 3. Ontslag met en zonder procedure

  U heeft uw best gedaan uw werk te verbeteren. Helaas is uw werkgever niet tevreden. Ook kunt u geen ander werk doen bij uw werkgever. Daarom besluit uw werkgever u toch te ontslaan.

  Uw werkgever kan u op twee manieren ontslaan:

  • Uw werkgever start een ontslagprocedure bij de kantonrechter
  • Uw werkgever wil uw contract beëindigen en u bent het daarmee eens (beëindiging met wederzijds goedvinden)
  Ontslag via de kantonrechter

  De ontslagprocedure bij de kantonrechter bestaat uit drie stappen:

  1. Uw werkgever stelt een verzoekschrift op
   En dient deze in bij de Rechtbank.
  2. U stelt een verweerschrift op
   In dit verweerschrift geeft u een reactie op het verzoekschrift van uw werkgever. Een jurist kan u hier goed bij helpen. Het verweerschrift dient u ook in bij de Rechtbank.
  3. Mondelinge behandeling door de kantonrechter
   Tijdens een zitting bij de Rechtbank kunnen u en uw werkgever allebei een toelichting geven. De kantonrechter stelt vaak voor dat u samen nog tot een oplossing komt. Lukt dit niet, dan neemt de kantonrechter zelf een beslissing.

  Als de kantonrechter zelf een beslissing neemt, doet hij dat meestal binnen 14 dagen. De kantonrechter kan uw contract ontbinden, maar hoeft dat niet te doen. Bij een ontbinding kent de kantonrechter meestal een transitievergoeding toe.Zie Veelgestelde vragen.

  Ontslag zonder procedure

  U kunt ook samen besluiten het contract te beëindigen. Dit wordt ook wel beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. De afspraken worden opgeschreven in een beëindigingsovereenkomst. Om uw contract te beëindigen is nu geen procedure meer nodig.

  Het is wel belangrijk dat de beëindigingsovereenkomst wordt opgesteld volgens de juiste voorwaarden. Anders kan het gevolgen hebben voor uw WW-uitkering. De volgende punten moeten in de beëindigingsovereenkomst staan:

  • Uw werkgever neemt het initiatief tot beëindiging
  • U kan geen verwijt worden gemaakt
  • Er is geen sprake van een dringende reden

  Daarnaast is het belangrijk dat de opzegtermijn wordt aangehouden. Zie punt 4.

 • 4. Minimaal één maand opzegtermijn

  Als u wordt ontslagen moet uw werkgever de opzegtermijn van uw contract aanhouden. De opzegtermijn staat vaak vermeld in uw contract of in de CAO. Als u wordt ontslagen via de kantonrechter, dan hoeft de kantonrechter zich niet aan de volledige opzegtermijn te houden. De periode tussen het indienen van een verzoekschrift en de beslissing van de kantonrechter mag van de opzegtermijn worden afgetrokken. Er moet minimaal één maand opzegtermijn overblijven.

  Voorbeelden

  • In uw contract staat dat uw werkgever bij ontslag een opzegtermijn van drie maanden moet aanhouden. De periode tussen het indienen van een verzoekschrift en de beslissing van de kantonrechter duurt één maand. Deze maand mag de kantonrechter aftrekken van de opzegtermijn. Er blijft dan een opzegtermijn van twee maanden over.
  • In uw contract staat dat uw werkgever bij ontslag een opzegtermijn van één maand moet aanhouden. De periode tussen het indienen van een verzoekschrift en de beslissing van de kantonrechter duurt één maand. Deze maand mag de kantonrechter aftrekken van de opzegtermijn. Er blijft dan een opzegtermijn van één maand over, want dat is de minimale opzegtermijn na de beslissing van de kantonrechter.
 • 5. Vraag een WW-uitkering aan

  Vraag op tijd een WW-uitkering aan. Het is verstandig dit uiterlijk twee weken voordat uw contract eindigt te doen. Als u een DigiD hebt, kunt u dit digitaal doen via de website van het UWV. Houd de volgende documenten bij de hand:

  • Uw laatste contract
  • Uw laatste salarisstrook
  • Uw rekeningnummer
  Toelichting aanvraag WW-uitkering

  U moet de aanvraag van een WW-uitkering altijd toelichten aan het UWV. U hebt hiervoor de beslissing van de kantonrechter nodig of de ondertekende beëindigingsovereenkomst.

  Ingangsdatum WW-uitkering

  Uw WW-uitkering gaat pas in als de opzegtermijn afgelopen is. Als uw werkgever een verzoekschrift bij de kantonrechter indient kan het zijn dat de opzegtermijn minder lang is dan in uw contract staat. Zie punt 4.

 • 6. Meer informatie

  Neem contact met ons op of ga naar de website MijnWerkenZekerheid.nl van de Rijksoverheid.

Onze oplossingen

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering bij Interpolis? Maak dan gebruik van onze RechtsHulp zonder verzekering. Hiervoor werkt Interpolis samen met LegalGuard.

image description

Ontslag: Persoonlijk juridisch advies

Dreigt ontslag of bent u ontslagen door bijvoorbeeld een reorganisatie of verstoorde arbeidsverhouding? Wordt uw contract voor bepaalde tijd niet verlengd of dreigt ontslag omdat u langer dan 2 jaar ziek bent? In die gevallen kan juridische hulp van iemand die aan uw kant staat veel betekenen.

Waar sta ik? Wat kan ik juridisch allemaal doen? Wat zou jij doen in mijn situatie? Allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

U krijgt persoonlijk advies over uw rechten en plichten. Natuurlijk bekijkt de jurist ook of alle regels goed zijn toegepast. De jurist gaat eerst alle stukken bestuderen. Daarna krijgt u een advies over uw rechtspositie. Bijvoorbeeld of u in uw recht staat. En over welke vervolgstappen het beste voor u zijn.

Lees meer € 299,00
image description

Ontslag: Onderhandelen door een jurist

Dreigt ontslag of bent u ontslagen door bijvoorbeeld een reorganisatie of verstoorde arbeidsverhouding? Wordt uw contract voor bepaalde tijd niet verlengd of dreigt ontslag omdat u langer dan 2 jaar ziek bent? In die gevallen kan juridische hulp van iemand die aan uw kant staat veel betekenen.

Een jurist verdiept zich eerst in uw situatie en stelt met u een strategie op. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken hoe we het beste de onderhandeling in kunnen gaan. De jurist onderhandelt daarna voor u met de andere partij. Hier hoeft u niet bij te zijn. Uw belangen zijn in vertrouwde handen.

Lees meer € 699,00
image description

Ontslag: Juridische procedure voeren

Dreigt ontslag of bent u ontslagen door bijvoorbeeld een reorganisatie of verstoorde arbeidsverhouding? Wordt uw contract voor bepaalde tijd niet verlengd of dreigt ontslag omdat u langer dan 2 jaar ziek bent? In die gevallen kan juridische hulp van iemand die aan uw kant staat veel betekenen.
 

Een jurist voert namens u een juridische procedure. Bijvoorbeeld voor de rechtbank of een geschillencommissie.
U bepaalt samen met de jurist de beste strategie. De jurist voert daarna de procedure voor u. Zo wordt u persoonlijk bijgestaan.

Let op: u kunt deze oplossing alleen kiezen als u ook de oplossing 'Persoonlijk juridisch advies' al hebt gekregen.

Lees meer € 1689,00
Contact

Een conflict op mijn werk? Neem contact met ons op.

Bellen
 • 088 462 80 80
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00

Post
LegalGuard Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn

Veel gestelde vragen

 • Ik heb een gesprek met mijn werkgever over mijn ontslag. Wat kan ik wel en wat kan ik niet zeggen?

  Nodigt uw werkgever u uit voor een gesprek, dan is het goed om hierop in te gaan. Het kan nadelige gevolgen voor u hebben als u niet naar de afspraak gaat.

  Tips
  • Voer het gesprek rustig en luister naar wat uw werkgever zegt.
  • Vraag wat uw werkgever precies bedoelt als u iets niet begrijpt.
  • Stem niet direct in met een voorstel van uw werkgever. Vraag uw werkgever het voorstel eerst op papier te zetten en u enkele dagen bedenktijd te geven. Onderteken niets voor ‘akkoord’, alleen voor ‘gezien’. Dit geldt ook voor ondertekening van een gespreksverslag.
  • Spreek met uw werkgever af dat u schriftelijk reageert op het voorstel. U kunt ook een afspraak maken voor een tweede gesprek waarin u uw reactie geeft.
  • Laat u niet verleiden tot een discussie. Hoe lastig dat ook is.
 • Ik word vrijgesteld van werkzaamheden. Moet ik werken en heb ik recht op salaris?

  Een vrijstelling van werkzaamheden betekent dat u niet meer hoeft te werken. Uw werkgever moet u dit schriftelijk laten weten. Natuurlijk wilt u wel uw salaris blijven ontvangen. Het is immers niet uw keuze om niet te werken. Om te voorkomen dat hier problemen ontstaan, moet u uw werkgever een brief of e-mail sturen waarin u laat weten wel beschikbaar te zijn voor werk.

  Bekijk een voorbeeldbrief

  Stuur de brief aangetekend op. Dan kunt u op een later moment bewijzen dat u de brief gestuurd hebt

 • Eindigt mijn contract meteen?

  Nee, uw werkgever moet zich altijd houden aan een opzegtermijn. De opzegtermijn voor uw werkgever is minimaal één maand. U kunt de opzegtermijn vaak terugvinden in uw contract of in de CAO.

  De wettelijke opzegtermijn voor uw werkgever is als volgt:

  • Korter dan 5 jaar in dienst: 1 maand
  • 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden
  • 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden
  • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden

  Houd er rekening mee dat de kantonrechter niet de volledige opzegtermijn hoeft aan te houden. Zie punt 4.

Meer veelgestelde vragen
 • Krijg ik een vergoeding bij het einde van mijn contract?

  Als u langer dan twee jaar bij uw werkgever in dienst bent, hebt u recht op de wettelijke transitievergoeding.

  De vergoeding bedraagt een derde deel van het maandsalaris per gewerkt jaar. Deze vergoeding geldt voor de eerste tien jaar van het dienstverband. Voor elk jaar dat u langer dan tien jaar in dienst bent, krijgt u een half maandsalaris. De maximale vergoeding per 1 januari 2017 is 77.000 euro. Of één jaarsalaris bij een jaarinkomen hoger dan 77.000 euro. Als u bij een klein bedrijf (minder dan 25 werknemers) werkt, dan gelden er uitzonderingen.

  In deze situaties hebt u geen recht op de transitievergoeding:

  • Uw contract wordt beëindigd met een vaststellingsovereenkomst /beëindigingsovereenkomst. Toch betaalt een werkgever vaak alsnog de wettelijke transitievergoeding, als hij daarmee geen procedure bij het UWV hoeft te starten.
  • U heeft ernstige fouten gemaakt
  • U bent jonger dan 18 jaar en werkt gemiddeld maximaal 12 uur per week
  • U ontvangt een AOW-uitkering
  • Uw werkgever is failliet verklaard, is in de schuldsanering gekomen of er is sprake van uitstel van betaling (surseance van betaling).

  Ook in andere situaties kunt u een vergoeding krijgen. Bijvoorbeeld als uw werkgever ernstige fouten heeft gemaakt die reden zijn voor het beëindigen van uw contract. Het gaat hierbij om bijzondere gevallen.

 • Vanaf wanneer moet ik solliciteren?

  U moet solliciteren vanaf het moment dat de kantonrechter heeft besloten dat u mag worden ontslagen of als u en uw werkgever een vaststellingsovereenkomst /beëindigingsovereenkomst hebben ondertekend.

  U bent verplicht om actief te solliciteren en passend werk te accepteren. Na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien. Dit betekent dat u ook moet solliciteren op banen onder uw niveau. Of een baan moet accepteren die minder betaald dan u gewend bent.

 • Hoe lang heb ik recht op een WW-uitkering?

  Hebt u van de 36 weken voordat u werkloos wordt minimaal 26 weken gewerkt? Hebt u ook van de vier van de vijf jaar voordat u werkloos wordt gewerkt met een arbeidsverleden van in totaal acht jaar? Dan ontvangt u acht maanden een WW-uitkering.
  De duur van uw vervolguitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Sinds 1 januari 2016 gelden voor de opbouw van de WW-uitkering andere regels. Voor de eerste 10 jaar van uw arbeidsverleden bouwt u per gewerkt jaar, één maand WW –uitkering op. Voor de gewerkte jaren vanaf 10 jaar, bouwt u een halve maand aan WW-uitkering op.

  Voor uw rechten welke u hebt opgebouwd voor 1 januari 2016 kan een afbouwregeling gelden (wanneer het een WW-uitkering van langer dan 24 maanden betreft). Via MijnUWV.nl kunt u zien wat de duur van uw WW-uitkering is. 

  Log in op MijnUWV en bekijk uw arbeidsverleden.

  Voorbeelden

  • Hebt u van de 36 weken voordat u werkloos wordt 20 weken gewerkt, dan ontvangt u geen WW-uitkering.
  • Hebt u van de 36 weken voordat u werkloos wordt minimaal 26 weken gewerkt en in totaal twee jaar arbeidsverleden? Dan ontvangt u drie maanden een WW-uitkering.
  • Hebt u van de 36 weken voordat u werkloos wordt minimaal 26 weken gewerkt? Hebt u ook vier van de vijf jaar voordat u werkloos werd gewerkt met een arbeidsverleden van in totaal acht jaar? Dan ontvangt u acht maanden een WW-uitkering.

  Reken uw WW-uitkering uit op UWV.nl

Advies & Contact