Wat u zelf kunt doen als u op staande voet ontslagen bent

Ontslag op staande voet is het zwaarste middel waarmee een werkgever iemand kan ontslaan. Hij moet hier een dringende reden voor hebben. Wat betekent dit voor u als werknemer? De volgende informatie helpt u op weg.

Meer informatie & tips

 • 1. Een ernstig vergrijp

  U mag op staande voet ontslagen worden als uw werkgever hier een dringende reden voor heeft. U moet schuldig zijn aan een ernstig vergrijp of misdraging.

  Voorbeelden
  • Niet betalen van boodschappen als werknemer van een supermarkt
  • Gebruik van drugs onder werktijd of tijdens een personeelsfeest
  • Stelen van geld of andere spullen van uw werkgever of klanten
  • Aannemen van geld of cadeaus om u om te kopen
  • Seksuele vergrijpen onder of na werktijd
  • Bedreigen van uw baas of collega’s, mondeling of via social media (Facebook, Twitter, etc.)
  • Bewust cijfers of documenten vervalsen
  • Zonder goede reden weigeren uw werk te doen

  Of de situatie ernstig genoeg is, hangt af van verschillende omstandigheden. Bent u al eerder gewaarschuwd? Hoe is uw dagelijkse functioneren? Bent u lang in dienst? Deze vragen spelen een rol bij de beoordeling of er sprake is van een dringende reden voor een ontslag op staande voet.

 • 2. Direct ontslag

  Hebt u zich schuldig gemaakt aan een ernstig vergrijp of misdraging? Dan moet uw werkgever u direct ontslaan nadat hij dit ontdekt. Uw werkgever kan dit ook pas ontdekken nadat hij daar onderzoek naar heeft gedaan. In de wet wordt dit onverwijld ontslag genoemd. Ontslaat uw werkgever u niet direct, dan is het ontslag op staande voet waarschijnlijk niet terecht.

  Uw werkgever moet u direct zeggen waarom u op staande voet bent ontslagen. En hij moet dit schriftelijk bevestigen. De reden van ontslag moet voor u direct duidelijk zijn. Uw werkgever mag de reden van ontslag later niet meer veranderen.

  Let op!
  Onderteken niets! Het is belangrijk dat u niets ondertekent als uw werkgever u op staande voet ontslaat. Bent u op staande voet ontslagen, neem dan contact met ons op voor advies.

 • 3. Neem gelijk actie

  Bent u het niet eens met de reden van ontslag, dan moet u zo snel mogelijk een procedure bij de kantonrechter starten. De kantonrechter kan twee dingen doen:

  • Het contract herstellen
  • U een vergoeding toekennen

  De procedure bij de kantonrechter moet u binnen twee maanden starten. Begint u de procedure niet binnen twee maanden, dan kunt u niets meer tegen het ontslag op staande voet doen. U krijgt dan ook geen WW-uitkering.

  Het is verstandig om bij een ontslag op staande voet hulp van een jurist te vragen.

Onze oplossingen

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering bij Interpolis? Maak dan gebruik van onze RechtsHulp zonder verzekering. Hiervoor werkt Interpolis samen met LegalGuard.

image description

Ontslag: Persoonlijk juridisch advies

Dreigt ontslag of bent u ontslagen door bijvoorbeeld een reorganisatie of verstoorde arbeidsverhouding? Wordt uw contract voor bepaalde tijd niet verlengd of dreigt ontslag omdat u langer dan 2 jaar ziek bent? In die gevallen kan juridische hulp van iemand die aan uw kant staat veel betekenen.

Waar sta ik? Wat kan ik juridisch allemaal doen? Wat zou jij doen in mijn situatie? Allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

U krijgt persoonlijk advies over uw rechten en plichten. Natuurlijk bekijkt de jurist ook of alle regels goed zijn toegepast. De jurist gaat eerst alle stukken bestuderen. Daarna krijgt u een advies over uw rechtspositie. Bijvoorbeeld of u in uw recht staat. En over welke vervolgstappen het beste voor u zijn.

Lees meer € 299,00
image description

Ontslag: Onderhandelen door een jurist

Dreigt ontslag of bent u ontslagen door bijvoorbeeld een reorganisatie of verstoorde arbeidsverhouding? Wordt uw contract voor bepaalde tijd niet verlengd of dreigt ontslag omdat u langer dan 2 jaar ziek bent? In die gevallen kan juridische hulp van iemand die aan uw kant staat veel betekenen.

Een jurist verdiept zich eerst in uw situatie en stelt met u een strategie op. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken hoe we het beste de onderhandeling in kunnen gaan. De jurist onderhandelt daarna voor u met de andere partij. Hier hoeft u niet bij te zijn. Uw belangen zijn in vertrouwde handen.

Lees meer € 699,00
image description

Ontslag: Juridische procedure voeren

Dreigt ontslag of bent u ontslagen door bijvoorbeeld een reorganisatie of verstoorde arbeidsverhouding? Wordt uw contract voor bepaalde tijd niet verlengd of dreigt ontslag omdat u langer dan 2 jaar ziek bent? In die gevallen kan juridische hulp van iemand die aan uw kant staat veel betekenen.
 

Een jurist voert namens u een juridische procedure. Bijvoorbeeld voor de rechtbank of een geschillencommissie.
U bepaalt samen met de jurist de beste strategie. De jurist voert daarna de procedure voor u. Zo wordt u persoonlijk bijgestaan.

Let op: u kunt deze oplossing alleen kiezen als u ook de oplossing 'Persoonlijk juridisch advies' al hebt gekregen.

Lees meer € 1689,00
Contact

Op staande voet ontslagen? Neem contact met ons op.

Bellen
 • 088 462 80 80
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00

Post
LegalGuard Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn

Veel gestelde vragen

 • Heb ik recht op een WW-uitkering?

  Als u terecht op staande voet bent ontslagen, dan ontvangt u geen WW-uitkering. Soms wil een werkgever nog wel met een werknemer afspraken maken over de beëindiging van uw contract. Dit wordt een vaststellingsovereenkomst genoemd. Hiermee kunt u voorkomen dat  u geen WW-uitkering ontvangt.

 • Hoe zit het met mijn salaris bij een ontslag op staande voet?

  Als u op staande voet bent ontslagen, krijgt u vanaf dat moment geen salaris meer. U bent dus meteen ontslagen. Uw werkgever hoeft ook geen rekening te houden met de opzegtermijn van uw contract.

 • Heb ik recht op een vergoeding?

  Nee, u hebt geen recht op een vergoeding. Maar als het ontslag op staande voet niet terecht is, kan de kantonrechter u een vergoeding toekennen. De kantonrechter bepaalt de hoogte van de vergoeding. Hierbij zal hij rekening houden met uw situatie en bekijken wat rechtvaardig is.

Meer veelgestelde vragen
 • Wat gebeurt er als ik niets doe?

  Uw contract is meteen geëindigd en u ontvangt geen salaris meer. U ontvangt dan ook geen WW-uitkering.

 • Kan ik ook afspraken met mijn werkgever maken over de beëindiging van mijn contract?

  Soms wil een werkgever toch nog afspraken maken over de beëindiging van het contract. De afspraken worden opgeschreven in een vaststellingsovereenkomst /beëindigingsovereenkomst. Met deze afspraken bestaat het ontslag op staande voet niet meer. Het is belangrijk dat de volgende punten in de overeenkomst staan:

  • Uw werkgever neemt het initiatief tot beëindiging
  • U kan geen verwijt worden gemaakt
  • Er is geen sprake van een dringende reden

  Als deze punten niet in de vaststellingsovereenkomst /beëindigingsovereenkomst opgeschreven worden, dan kan dit gevolgen hebben voor uw WW-uitkering.

 • Hoe lang heb ik recht op een WW-uitkering?

  Hebt u van de 36 weken voordat u werkloos wordt minimaal 26 weken gewerkt? Hebt u ook van de vier van de vijf jaar voordat u werkloos wordt gewerkt met een arbeidsverleden van in totaal acht jaar? Dan ontvangt u acht maanden een WW-uitkering.
  De duur van uw vervolguitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Sinds 1 januari 2016 gelden voor de opbouw van de WW-uitkering andere regels. Voor de eerste 10 jaar van uw arbeidsverleden bouwt u per gewerkt jaar, één maand WW –uitkering op. Voor de gewerkte jaren vanaf 10 jaar, bouwt u een halve maand aan WW-uitkering op.

  Voor uw rechten welke u hebt opgebouwd voor 1 januari 2016 kan een afbouwregeling gelden (wanneer het een WW-uitkering van langer dan 24 maanden betreft). Via MijnUWV.nl kunt u zien wat de duur van uw WW-uitkering is. 

  Log in op MijnUWV en bekijk uw arbeidsverleden.

  Voorbeelden

  • Hebt u van de 36 weken voordat u werkloos wordt 20 weken gewerkt, dan ontvangt u geen WW-uitkering.
  • Hebt u van de 36 weken voordat u werkloos wordt minimaal 26 weken gewerkt en in totaal twee jaar arbeidsverleden? Dan ontvangt u drie maanden een WW-uitkering.
  • Hebt u van de 36 weken voordat u werkloos wordt minimaal 26 weken gewerkt? Hebt u ook vier van de vijf jaar voordat u werkloos werd gewerkt met een arbeidsverleden van in totaal acht jaar? Dan ontvangt u acht maanden een WW-uitkering.

  Reken uw WW-uitkering uit op UWV.nl

Advies & Contact