Wat u zelf kunt doen als u uw rekening te hoog vindt

U huurt iemand in om een klus in of om uw huis te doen. Bijvoorbeeld een tuinman of een klusjesman. U krijgt de rekening, maar u moet meer betalen dan u dacht. U bent het hier niet mee eens. Wat kunt u doen? De volgende informatie helpt u op weg.

Meer informatie & tips

 • 1. Wat is de afspraak?

  Wat hebt u met de klusjesman afgesproken? Was dat een vaste prijs, een richtprijs of een afgesproken uurloon? Of hebt u misschien geen prijs afgesproken?

  Vaste prijs

  Soms wordt met de klusjesman een vaste prijs afgesproken voor een bepaalde opdracht, bijvoorbeeld 3.000 euro om de tuin opnieuw te betegelen. De klusjesman mag achteraf niet meer in rekening brengen dan is afgesproken.

  Richtprijs

  In plaats van een vaste prijs kan de klusjesman ook een schatting maken van de kosten (richtprijs). Achteraf wordt gerekend hoeveel uren er zijn gewerkt en hoeveel materiaal er is gebruikt. Aan de hand hiervan wordt de rekening gemaakt.

  Deze rekening mag niet meer dan 10% hoger zijn dan de richtprijs. Meer dan 10% mag ook als de klusjesman u hier vooraf duidelijk op wijst. En u moet de kans hebben gehad het werk te vereenvoudigen of te beperken.

  Tip

  Lees de algemene voorwaarden van het contract goed door. Er kunnen specifieke afspraken rondom richtprijzen in staan. Zo voorkomt u verrassingen achteraf.

  Uurloon

  Als u een uurloon hebt afgesproken, moet u de uren betalen die de klusjesman heeft gewerkt. Daarnaast moet u ook de gebruikte materialen betalen.Wilt u weten wat u ongeveer moet betalen, vraag dan een offerte op. U kunt de klusjesman ook vragen de uren in te schatten die hij nodig heeft voor de klus.

  Achteraf moet de klusjesman aantonen hoeveel uren hij heeft gewerkt. Wanneer u het hier niet mee eens bent, moet u bewijzen dat de klusjesman minder heeft gewerkt. Dit is vaak lastig om aan te tonen.

  Tip

  Houd in de gaten hoe lang de klusjesman bezig is met de klus. Laat de klusjesman bijvoorbeeld zijn uren aftekenen. Zo voorkomt u onverwachte verrassingen.

  Geen afgesproken prijs

  De klusjesman mag dan aan u de redelijke kosten in rekening brengen.

 • 2. Vraag een gespecificeerde rekening op

  Wanneer een richtprijs, een uurloon of geen prijs is afgesproken, vraag dan om een gespecificeerde rekening. Zo ziet u de kosten van materialen en werkzaamheden. De klusjesman is verplicht u deze rekening te geven. Aan de hand van de rekening kunt u bepalen of de klusjesman zich aan de afspraken heeft gehouden.

  Staan er extra werkzaamheden op de rekening en hebt u hier niet om gevraagd? Vraag dan om een toelichting. Ook moet de klusjesman aantonen waarom u moet betalen voor het extra werk. Hebt u wel gevraagd om de extra werkzaamheden, dan is het natuurlijk redelijk dat u hiervoor betaalt.

 • 3. Betaal een deel van de rekening

  Betaal het deel van de rekening waarover u het wél eens bent. Dit bedrag hebt u afgesproken met de klusjesman en hij heeft daarop recht. Het deel waarover u het niet eens bent, hoeft u niet direct te betalen.

  Als u de rekening helemaal niet betaalt, kan de klusjesman bijvoorbeeld een deurwaarder of incassokantoor inschakelen. De extra kosten hiervan komen dan meestal voor uw rekening.

 • 4. Zoek samen naar een oplossing

  Kunt u de extra kosten op uw rekening niet verklaren, neem dan contact op met de klusjesman. Misschien kan de klusjesman de rekening ook verder toelichten. Probeer samen een oplossing te vinden.

 • 5. Stuur een brief

  Komt u er niet uit met de klusjesman? Stuur dan een brief met de volgende informatie:

  • Het probleem. Met welke kosten bent u het niet eens? En waarom vindt u dat deze kosten niet juist zijn?
  • Een termijn waar binnen het bedrijf moet reageren. Twee weken is hiervoor gebruikelijk. Als in de algemene voorwaarden een reactietermijn wordt genoemd, moet het bedrijf zich hieraan houden.
  • U vermeldt ook dat wanneer de klusjesman uw probleem niet oplost, u verdere stappen gaat ondernemen.

  Voorbeeldbrief

  Stuur de brief aangetekend op en bewaar het verzendbewijs. Zo kunt u altijd bewijzen dat u de brief gestuurd hebt. Als u een e-mail stuurt, vraag dan om een ontvangstbevestiging.

 • 6. Naar De Geschillencommissie

  Komt u niet tot een oplossing, dan is het misschien nodig om naar De Geschillencommissie of de rechter te gaan.

  Neem contact met ons op om dit te bespreken.

Onze oplossingen

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering bij Interpolis? Maak dan gebruik van onze RechtsHulp zonder verzekering. Hiervoor werkt Interpolis samen met LegalGuard.

image description

Problemen met een dienstverlener: Persoonlijk juridisch advies

Onze jurist kijkt met u hoe het zit met uw rechten en plichten en welke juridische stappen mogelijk zijn.

Waar sta ik? Wat kan ik juridisch allemaal doen? Wat zou jij doen in mijn situatie? Allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

U krijgt persoonlijk advies over uw rechten en plichten. Natuurlijk bekijkt de jurist ook of alle regels goed zijn toegepast. De jurist gaat eerst alle stukken bestuderen. Daarna krijgt u een advies over uw rechtspositie. Bijvoorbeeld of u in uw recht staat. En over welke vervolgstappen het beste voor u zijn.

Lees meer € 299,-
Contact

Ik vind mijn rekening te hoog? Neem contact met ons op.

Bellen
 • 088 462 80 80
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00

Post
LegalGuard Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn

Veel gestelde vragen

 • Wat is De Geschillencommissie?

  U hebt een klacht over een bedrijf en komt er met het bedrijf niet uit. In dat geval kunt u uw klacht melden bij De Geschillencommissie. Elke branche heeft zijn eigen Geschillencommissie.

  Bepaal eerst of De Geschillencommissie uw klacht in behandeling kan nemen. Wanneer dat het geval is, vult u eerst een vragenlijst in en betaalt u het klachtengeld. De hoogte hiervan hangt af van de commissie. Daarna mag het bedrijf op uw klacht reageren en zal De Geschillencommissie de verdere stappen bepalen. U krijgt het klachtengeld terug van het bedrijf als u gelijk krijgt.

  Website De Geschillencommissie

Advies & Contact