Ik wil mijn contract opzeggen

U wilt het contract met uw energiemaatschappij opzeggen. Wanneer kan dat en hoe pakt u dat aan?

Meer informatie & tips

 • 1. Wat is de opzegtermijn?

  De opzegtermijn van uw contract bedraagt maximaal één maand. U kunt dus één maand voordat uw contract afloopt of nadat deze is verlengd, opzeggen. Staat in de algemene voorwaarden dat er een langere opzegtermijn geldt? Dan geldt die langere opzegtermijn niet.

 • 2. Zeg uw contract schriftelijk op

  Bekijk uw contract en de algemene voorwaarden. Hierin staat hoe u moet opzeggen. Vaak moet u dat schriftelijk doen. Stuur dan de opzegbrief aangetekend op en bewaar het verzendbewijs. Zo kunt u altijd bewijzen dat u de brief gestuurd hebt.

  Als u het contract hebt opgezegd, moet de energiemaatschappij u binnen twee maanden een eindafrekening sturen.

 • 3. Zoek samen naar een oplossing

  Gaat de energiemaatschappij niet akkoord met de opzegging? Neem dan contact op met de energiemaatschappij en probeer samen een oplossing te vinden.

  U kunt ook een brief sturen waarin u uw klacht vermeld. Stuur de brief aangetekend op en bewaar het verzendbewijs. Zo kunt u altijd bewijzen dat u de brief hebt verstuurd.

 • 4. Naar De Geschillencommissie

  Komt er geen (goede) oplossing of reageert uw energiebedrijf of de netbeheerder niet? Dan kunt u naar De Geschillencommissie Energie stappen. Voorwaarde is dat het bedrijf is aangesloten bij deze commissie. Dat is bijna altijd zo. Aan het besluit van De Geschillencommissie moeten beiden partijen zich houden. Soms heeft een energiemaatschappij een eigen geschillenregeling. Dit staat in de algemene voorwaarden.

  Als De Geschillencommissie uw klacht niet behandelt, kunt u naar de rechter.

  Hebt u hulp nodig, neem dan contact met ons op.

Onze oplossingen

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering bij Interpolis? Maak dan gebruik van onze RechtsHulp zonder verzekering. Hiervoor werkt Interpolis samen met LegalGuard.

image description

Dienstverlening energiezaken: Persoonlijk juridisch advies

Heeft u problemen met uw energiemaatschappij? Klopt bijvoorbeeld de afrekening niet? Dan kunnen wij u helpen.

Waar sta ik? Wat kan ik juridisch allemaal doen? Wat zou jij doen in mijn situatie?
Allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

U krijgt persoonlijk advies over uw rechten en plichten. Natuurlijk bekijkt de jurist ook of alle regels goed zijn toegepast.
De jurist gaat eerst alle stukken bestuderen. Daarna krijgt u een advies over uw rechtspositie. Bijvoorbeeld of u in uw recht staat.
En over welke vervolgstappen het beste voor u zijn.

Lees meer € 299,00
image description

Dienstverlening energiezaken: Onderhandelen door een jurist

Heeft u problemen met uw energiemaatschappij? Klopt bijvoorbeeld de afrekening niet? Dan kunnen wij u helpen.

Een jurist verdiept zich eerst in uw situatie en stelt met u een strategie op. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken hoe we het beste de onderhandeling in kunnen gaan. De jurist onderhandelt daarna voor u met de andere partij. Hier hoeft u niet bij te zijn. Uw belangen zijn in vertrouwde handen.

Lees meer €699,00
image description

Dienstverlening energiezaken: Juridische procedure voeren

Heeft u problemen met uw telefoon abonnement? Of bent u niet tevreden over uw internetprovider? Dan kunnen wij u helpen.

Een jurist voert namens u een juridische procedure. Bijvoorbeeld voor de rechtbank of een geschillencommissie.
U bepaalt samen met de jurist de beste strategie. De jurist voert daarna de procedure voor u. Zo wordt u persoonlijk bijgestaan.

Let op: u kunt deze oplossing alleen kiezen als u ook de oplossing 'Persoonlijk juridisch advies' al hebt gekregen.

Lees meer € 1689,00
Contact

Ik wil mijn contract opzeggen? Neem contact met ons op.

Bellen
 • 088 462 80 80
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00

Post
LegalGuard Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn

Veel gestelde vragen

 • Wat zijn de regels wanneer ik het abonnement telefonisch of online heb afgesloten?

  Sluit u uw abonnement telefonisch of online af, dan hebt u een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat u de overeenkomst sluit. Ook wanneer de energie al wordt geleverd, kunt u de overeenkomst nog terugdraaien.

  Laat de energiemaatschappij zo snel mogelijk schriftelijk weten dat u gebruik maakt van uw bedenktijd. Stuur de brief aangetekend op en bewaar het verzendbewijs. Zo kunt u altijd bewijzen dat u hem hebt verstuurd.

  Is uw bedenktijd verstreken? Dan zijn de regels over opzegging hetzelfde als wanneer u uw abonnement niet telefonisch of online hebt afgesloten.

  Hebt u vragen, neem dan contact met ons op.

 • Mijn contract loopt nog. Kan ik dan ook opzeggen?

  Ook als uw contract nog loopt, kunt u opzeggen. Daar zit wel een boete aan vast. De hoogte van de boete hangt af van de resterende looptijd en van wat u afneemt.

  Contract loopt af binnen: Alleen gas of stroom Gas en stroom
  1,5 jaar 50 euro 100 euro
  1,5 tot 2 jaar 75 euro 150 euro
  2 tot 2,5 jaar 100 euro 200 euro
  2,5 jaar of langer 125 euro 250 euro

  De energiemaatschappij moet binnen zes weken, nadat u het contract opzegt, u de boete in rekening brengen. Doet de maatschappij dit later, dan hoeft u de boete niet te betalen.

  Tip

  Wilt u overstappen naar een andere energiemaatschappij? Sommige energiemaatschappijen nemen de boete over bij een lopend contract. Vraag uw nieuwe energiemaatschappij of zij dit ook doen.

Advies & Contact