Wat u zelf kunt doen als uw schade niet wordt vergoed

U hebt schade en hebt dit ook al gemeld bij uw verzekeraar. Helaas vergoedt uw verzekeraar de schade niet. Wat kunt u doen?

Meer informatie & tips

 • 1. Waarom wordt uw schade niet vergoed?

  Dat uw schade niet wordt vergoed, kan verschillende redenen hebben.

  1. Uw schade valt niet onder de polisvoorwaarden

  De polisvoorwaarden bepalen waarvoor u verzekerd bent. Staat de schade(oorzaak) niet in de polisvoorwaarden of is de schade zelfs uitgesloten, dan wordt uw schade niet vergoed.

  2. U hebt de schade te laat gemeld

  Schade moet u altijd binnen drie jaar melden. Maar in de polisvoorwaarden staat vaak ook dat de verzekeraar de schade moet kunnen vaststellen. Vaak kan dat niet meer als u de schade pas na lange tijd meldt. In dat geval hoeft de verzekeraar uw schade soms niet te vergoeden.

  3. U hebt de premie niet (op tijd) betaald

  Uw verzekeraar moet u laten weten dat het gevolgen heeft als u niet op tijd betaalt. Als u dat niet doet, mag de verzekering tijdelijk stopgezet worden. Schade die dan ontstaat, wordt dan waarschijnlijk niet vergoed.

  4. U hebt niet alle informatie gegeven bij het afsluiten van de verzekering

  Als u een verzekering afsluit, moet u alle informatie geven waar de verzekeraar om vraagt. Dit is uw mededelingsplicht. De verzekeraar heeft deze informatie nodig om te beslissen of zij u willen en kunnen verzekeren. En hoe hoog de premie is die u moet betalen.

 • 2. Zoek samen naar een oplossing

  Bent u het niet eens met de afwijzing? Neem dan contact op met de verzekeraar en probeer er samen uit te komen. Lukt dat niet? Dien dan een klacht in volgens de interne klachtenprocedure. Deze staat vaak beschreven in de polisvoorwaarden of op de website van de verzekeraar.

 • 3. Naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

  Komt er geen (goede) oplossing voor uw klacht of reageert de verzekeraar niet binnen zes weken? Dan kunt u naar het Klachteninstituut financiële Dienstverlening (Kifid) stappen. De verzekeraar moet wel bij het Kifid zijn aangesloten. Dit is meestal zo.

  Meld uw klacht op tijd bij het Kifid:

  • Binnen een jaar nadat u de klacht heeft ingediend bij de verzekeraar óf
  • Binnen drie maanden nadat de verzekeraar haar definitieve standpunt heeft ingenomen

   

  De langste termijn geldt. Voor het indienen van uw klacht bij het Kifid hoeft u niet te betalen.

  Het Kifid beoordeelt eerst of uw zaak geschikt is voor bemiddeling door de Ombudsman.

  De Geschillencommissie

  Wanneer de zaak niet voor bemiddeling geschikt is of de bemiddeling slaagt niet, zal de klacht worden doorgestuurd naar De Geschillencommissie. De Geschillencommissie kan meer informatie opvragen of een hoorzitting plannen. De uitspraak van De Geschillencommissie is bindend, als de verzekeraar dat met Kifid heeft afgesproken.

  Als het Kifid uw zaak niet kan behandelen, kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd.

  Hebt u hulp nodig, neem dan contact met ons op.

Onze oplossingen

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering bij Interpolis? Maak dan gebruik van onze RechtsHulp zonder verzekering. Hiervoor werkt Interpolis samen met LegalGuard.

image description

Problemen met een dienstverlener: Persoonlijk juridisch advies

Onze jurist kijkt met u hoe het zit met uw rechten en plichten en welke juridische stappen mogelijk zijn.

Waar sta ik? Wat kan ik juridisch allemaal doen? Wat zou jij doen in mijn situatie? Allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

U krijgt persoonlijk advies over uw rechten en plichten. Natuurlijk bekijkt de jurist ook of alle regels goed zijn toegepast. De jurist gaat eerst alle stukken bestuderen. Daarna krijgt u een advies over uw rechtspositie. Bijvoorbeeld of u in uw recht staat. En over welke vervolgstappen het beste voor u zijn.

Lees meer € 299,-
Contact

Mijn schade wordt niet vergoed? Neem contact met ons op.

Bellen
 • 088 462 80 80
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00

Post
LegalGuard Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn

Veel gestelde vragen

Advies & Contact