Wat u zelf kunt doen als uw functie wordt aangepast

Uw werkgever wil uw functie aanpassen omdat hij ontevreden is over uw functioneren. Mag dit zomaar?

Meer informatie & tips

 • 1. In mijn contract staat de mogelijkheid tot aanpassing van arbeidsvoorwaarden

  Uw werkgever kan zich bij een aanpassing van uw functie beroepen op een voorwaarde in uw contract waarin is bepaald dat uw werkgever uw arbeidsvoorwaarden eenzijdig kan aanpassen. Dit wordt ook wel een eenzijdig wijzigingsbeding genoemd. Uw werkgever kan zich bij de aanpassing van uw functie niet alleen beroepen op het eenzijdig wijzigingsbeding. Uw werkgever moet ook aan kunnen tonen dat er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang bij de aanpassing van uw functie. Ontbreekt een zwaarwegend bedrijfsbelang, dan kan uw werkgever geen gebruik maken van het eenzijdig wijzigingsbeding.

  Voorbeelden van zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn:

  • Een reorganisatie waardoor uw functie komt te vervallen;
  • U functioneert al geruime tijd niet naar tevredenheid in uw functie;
  • U heeft in uw functie een conflict tussen u en uw collega’s of tussen u en uw leidinggevende.

  Past uw werkgever toch uw functie aan? Dan moet u aan uw werkgever laten weten dat u het hier niet mee eens bent en dat u in uw eigen functie wilt werken. Weigert uw werkgever om u in uw eigen functie te laten werken, dan zal een procedure bij de kantonrechter gestart moeten worden om uw eigen functie op te eisen. De functie die uw werkgever u aanbiedt moet wel een passende functie zijn. Meer hierover onder 3.

  Wilt u ondersteuning bij de aanpassing van functie die uw werkgever u voorstelt, neemt u dan contact met ons op.

 • 2. Is er sprake van een passende functie?

  Uw werkgever kan u dus niet zomaar in een andere functie plaatsen. Daarnaast moet de nieuwe functie wel een passende functie zijn. Van een passende functie is sprake wanneer deze aansluit bij uw kennis, eigenschappen en ambities. Daarbij wordt ook gekeken naar de arbeidsvoorwaarden in de nieuwe functie (loon, reisafstand, etc.).

  Hebt u vragen over de aanpassing van uw functie of twijfelt u of uw werkgever u een passende functie aanbiedt, neemt u dan contact met ons op.

 • 3. In mijn contract staat geen mogelijkheid tot aanpassing van arbeidsvoorwaarden

  Staat er geen eenzijdig wijzigingsbeding in uw contract? Dan moet uw werkgever aan andere voorwaarden voldoen voor het kunnen aanpassen van uw functie. In dat geval bent u verplicht een aanpassing van uw functie te accepteren, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  1. Er sprake is van gewijzigde omstandigheden die een aanpassing noodzakelijk maakt. Voorbeelden van gewijzigde omstandigheden zijn:
   • Een reorganisatie waardoor uw functie komt te vervallen;
   • U functioneert, na een verbetertraject, niet naar tevredenheid in uw functie;
   • U heeft in uw functie een conflict tussen u en uw collega’s of tussen u en uw leidinggevende.
  2. Het voorstel redelijk is;
  3. Acceptatie van het voorstel moet van u als werknemer gevraagd kunnen worden.

  Er moet aan alle 3 de voorwaarden worden voldaan. Als er niet aan alle 3 de voorwaarden wordt voldaan, dan kan uw werkgever uw arbeidsvoorwaarden niet aanpassen.

  De functie die uw werkgever u aanbiedt moet wel een passende functie zijn. Meer hierover onder 3.

  Zijn er geen gewijzigde omstandigheden? Dan mag uw werkgever uw functie niet eenzijdig aanpassen. Doet uw werkgever dat toch? Dan moet u aan uw werkgever laten weten dat u het hier niet mee eens bent en dat u in uw eigen functie wilt werken. Weigert uw werkgever om u in uw eigen functie te laten werken, dan zal een procedure bij de kantonrechter gestart moeten worden om uw eigen functie op te eisen.

  Wilt u ondersteuning bij de aanpassing van uw functie die uw werkgever u voorstelt, neemt u dan contact met ons op.

 • 4. Afbouwregeling

  Zijn in de nieuwe functie andere arbeidsvoorwaarden van toepassing, dan mag u van uw werkgever verwachten dat uw arbeidsvoorwaarden stapsgewijs teruggebracht worden. Het komt vaak voor dat als uw functie wordt aangepast, uw loon ook wordt aangepast. Rechters hebben bepaald dat als een aanpassing van functie voor de werkgever noodzakelijk is, de arbeidsvoorwaarden die bij de functie horen niet direct aangepast kunnen worden. Hierbij mag van uw werkgever verwachten worden dat uw arbeidsvoorwaarden stapsgewijs teruggebracht worden. Dit wordt een afbouwregeling genoemd.

  Heeft u vragen over een door uw werkgever voorgestelde aanpassing van arbeidsvoorwaarden, neemt u dan contact met ons op.

Onze oplossingen

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering bij Interpolis? Maak dan gebruik van onze RechtsHulp zonder verzekering. Hiervoor werkt Interpolis samen met LegalGuard.

image description

Arbeidscontract: Persoonlijk juridisch advies

Heeft u een arbeidscontract? Staat er iets in waar u vragen over heeft? Wilt u zekerheid dat het juridisch klopt? Dan kunnen wij u helpen.

Waar sta ik? Wat kan ik juridisch allemaal doen? Wat zou jij doen in mijn situatie?
Allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

U krijgt persoonlijk advies over uw rechten en plichten. Natuurlijk bekijkt de jurist ook of alle regels goed zijn toegepast.
De jurist gaat eerst alle stukken bestuderen. Daarna krijgt u een advies over uw rechtspositie. Bijvoorbeeld of u in uw recht staat.
En over welke vervolgstappen het beste voor u zijn.

Lees meer € 299,00
Contact

Een conflict met werk? Neem contact met ons op

Bellen
 • 088 462 80 80
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00

Post
LegalGuard Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn

Veel gestelde vragen

 • Mijn werkgever wil mijn functie aanpassen, zonder dat hij daar een reden voor heeft. Mag dat?

  Nee. Uw werkgever mag uw functie niet eenzijdig aanpassen. Doet uw werkgever dat toch, dan moet u aan uw werkgever laten weten dat u het hier niet mee eens bent en dat u in uw eigen functie wilt werken. Weigert uw werkgever om u in uw eigen functie te laten werken, dan zal een procedure bij de kantonrechter gestart moeten worden om uw eigen functie op te eisen.

 • Mijn werkgever wil mijn functie aanpassen omdat ik mijn werk niet goed doe. Mag dat?

  Uw werkgever kan u niet zomaar in een andere functie plaatsen als u uw werk niet goed doet. Hij moet u eerst de kans geven uw werk beter te doen. Dit kan met behulp van coaching, opleiding of training. Vaak wordt ook een verbeterplan gemaakt waarin duidelijke en meetbare afspraken staan. Als uw werkgever na het verbeterplan nog steeds vindt dat u uw werk niet goed doet, dan pas kan uw werkgever uw functie aanpassen.

  Daarnaast moet de nieuwe functie wel een passende functie zijn. Van een passende functie is sprake wanneer deze aansluit bij uw kennis, eigenschappen en ambities. Daarbij wordt ook gekeken naar de arbeidsvoorwaarden in de nieuwe functie (loon, reisafstand, etc.).

  Heeft u vragen over de aanpassing van uw functie of twijfelt u of uw werkgever u een passende functie aanbiedt, , neemt u dan contact met ons op.

 • Mijn werkgever vraagt aan mij of ik akkoord wil gaan met een functiewijziging. Ben ik dat verplicht?

  Nee, u bent dat niet verplicht. In veel gevallen zal uw werkgever eerst proberen om samen met u tot overeenstemming te komen over het aanpassen van uw functie. Uw werkgever zal in veel gevallen aan u vragen om akkoord te gaan met de voorgestelde functiewijziging. Als u vindt dat uw werkgever geen zwaarwegend bedrijfsbelang heeft, dan hoeft u niet akkoord te gaan met de functiewijziging. Het is mogelijk dat uw werkgever toch tot aanpassing van uw functie overgaat. U hoeft daar niet mee akkoord te gaan. Meer hierover onder vraag 1.

Advies & Contact