Wat zijn uw rechten en plichten bij een concurrentiebeding

Mogelijk staat er in uw huidige contract een concurrentiebeding of hebt u een contractvoorstel met concurrentiebeding ontvangen. Wat zijn uw rechten en plichten bij een concurrentiebeding?

Meer informatie & tips

 • 1. Wat is een concurrentiebeding?

  Een concurrentiebeding is een afspraak tussen een werknemer en een werkgever. Een werknemer kan tijdens het contract bekend worden met vertrouwelijke informatie en kennis van het bedrijf. Voor een werkgever kan het belangrijk zijn dat deze informatie niet bij een concurrent bekend wordt. Dat kan reden zijn voor een werkgever om een concurrentiebeding af te spreken. Een concurrentiebeding beperkt de werknemer namelijk in zijn vrijheid om na de einddatum van het contract bij een concurrent van de werkgever in dienst te treden of een eigen bedrijf te starten.

 • 2. Waar moet een concurrentiebeding uit bestaan?

  Een goed opgesteld concurrentiebeding bestaat uit drie onderdelen:

  • Een functioneel bereik
  • Het functioneel bereik beschrijft de functie of werkzaamheden die de werknemer niet bij een concurrent van de werkgever mag uitoefenen. Daarnaast beschrijft het functioneel bereik wat wordt verstaan onder een ‘concurrent’.
  • Een geografisch bereik
   Het geografische bereik van het concurrentiebeding omschrijft binnen welke straal de werknemer geen concurrerende werkzaamheden mag uitoefenen of niet bij of voor een concurrent van de werkgever werkzaam mag zijn.
  • De duur van het concurrentiebeding.
   Tot slot mag een concurrentiebeding maar een beperkte periode geldig zijn. Na deze periode kan uw werkgever nakoming van het concurrentiebeding niet meer afdwingen.

 • 3. Wanneer is een concurrentiebeding geldig?

  Een geldig concurrentiebeding voldoet aan een aantal wettelijke eisen:

  1. Leeftijdvereiste
   Een werknemer moet 18 jaar of ouder zijn.
  2. Schriftelijkheidsvereiste
   Het concurrentiebeding moet persoonlijk en schriftelijk door de werknemer met de werkgever afgesproken zijn.
  3. Gaat het om een contract voor bepaalde tijd?
   Zo ja, dan geldt er nog een extra voorwaarde. De werkgever moet kunnen aantonen dat een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Deze belangen moeten bestaan op het moment dat het contract wordt ondertekend, maar ook op het moment waarop de werkgever zich wil beroepen op het concurrentiebeding. De zwaarwegende belangen moeten omschreven worden in het concurrentiebeding.

  Voldoet het concurrentiebeding niet aan deze eisen? Dan is het concurrentiebeding niet geldig.

 • 4. Vraag uw werkgever om verval of aanpassing van het concurrentiebeding.

  Het is niet ondenkbaar dat een concurrentiebeding u na de einddatum van uw contract beperkt in uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Als dat zo is, dan kunt u uw werkgever vragen om verval of aanpassing van het concurrentiebeding. Ga op dat moment in overleg met elkaar en probeer tot een redelijke oplossing voor beide partijen te komen.

  Leidt het overleg tot niets en vindt u het concurrentiebeding nog steeds onredelijk? Dan kunt u de kantonrechter verzoeken het concurrentiebeding aan te passen zodat het minder dwingend wordt of het geheel of (gedeeltelijk) te laten vernietigen. De redelijkheid van een concurrentiebeding is afhankelijk van veel omstandigheden. Onder andere van de aard van uw functie, uw positie in het bedrijf en wat is afgesproken over het functionele- en geografische bereik. Een rechter bekijkt alle factoren in onderlinge samenhang en stelt dan vast of het concurrentiebeding wel of niet redelijk is. Vindt hij dat belang van uw werkgever niet opweegt tegen uw belang? Dan zal hij het concurrentiebeding matigen of laten vervallen.

  Wilt u ondersteuning bij het laten vervallen of aanpassen van het concurrentiebeding, neemt u dan contact met ons op.

 • 5. Is uw werkgever niet bereid tot aanpassing van het concurrentiebeding?

  Dan kunt u de kantonrechter verzoeken het concurrentiebeding aan te passen zodat het minder dwingend wordt of het geheel of (gedeeltelijk) te laten vernietigen. De redelijkheid van een concurrentiebeding is afhankelijk van veel omstandigheden, onder andere van:

  • de aard van uw functie;
  • uw positie in het bedrijf, en;
  • wat is afgesproken over het functionele- en geografische bereik.

  Een rechter bekijkt alle factoren in onderlinge samenhang en stelt dan vast of het concurrentiebeding wel of niet redelijk is. Vindt hij dat het belang van uw werkgever niet opweegt tegen uw belang? Dan zal hij het concurrentiebeding matigen of laten vervallen.

  Wilt u ondersteuning bij het laten vervallen of aanpassen van het concurrentiebeding, neemt u dan contact met ons op.

Onze oplossingen

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering bij Interpolis? Maak dan gebruik van onze RechtsHulp zonder verzekering. Hiervoor werkt Interpolis samen met LegalGuard.

image description

Arbeidscontract: Contractencheck

U heeft vragen over een nieuw contract. Waar teken ik nu voor? Kan ik later in de problemen komen? Mag deze bepaling er in staan?
Wat betekent dit voor mij?  Een jurist bekijkt het contract voordat u gaat ondertekenen en beantwoordt al deze vragen voor u.

Lees meer € 259,00
image description

Arbeidscontract: Persoonlijk juridisch advies

Heeft u een arbeidscontract? Staat er iets in waar u vragen over heeft? Wilt u zekerheid dat het juridisch klopt? Dan kunnen wij u helpen.

Waar sta ik? Wat kan ik juridisch allemaal doen? Wat zou jij doen in mijn situatie?
Allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

U krijgt persoonlijk advies over uw rechten en plichten. Natuurlijk bekijkt de jurist ook of alle regels goed zijn toegepast.
De jurist gaat eerst alle stukken bestuderen. Daarna krijgt u een advies over uw rechtspositie. Bijvoorbeeld of u in uw recht staat.
En over welke vervolgstappen het beste voor u zijn.

Lees meer € 299,00
Contact

Een conflict met werk? Neem contact met ons op

Bellen
 • 088 462 80 80
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00

Post
LegalGuard Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn

Veel gestelde vragen

 • Mag een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd worden afgesproken?

  Het is alleen mogelijk in een contract voor bepaalde tijd een concurrentiebeding af te spreken, als de werkgever (schriftelijk) aan kan tonen dat het overeenkomen van een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Deze belangen moeten bestaan op het moment dat het contract wordt ondertekend, maar ook op het moment waarop de werkgever zich wil beroepen op het concurrentiebeding.

  De zwaarwegende belangen moeten omschreven worden in het concurrentiebeding. Het concurrentiebeding moet op zijn beurt weer in uw contract staan. Een verwijzing naar het personeelsreglement waarin het concurrentiebeding is omschreven is ook geldig. Doet uw werkgever een beroep op het concurrentiebeding en heeft u twijfels of de belangen van uw werkgever zwaarwegend genoeg zijn, dan kan de kantonrechter hierover oordelen. De kantonrechter heeft de mogelijkheid om het concurrentiebeding volledig in stand te laten, (gedeeltelijk) te matigen of (gedeeltelijk) te vernietigen.

  Meer informatie over het concurrentiebeding vindt u hier. Neem contact met ons op als uw werkgever een beroep doet op het concurrentiebeding.

 • Ik heb een nieuwe functie gekregen. Is mijn oude concurrentiebeding nog geldig?

  Het concurrentiebeding blijft gelden als de nieuwe functie in een normale loopbaanontwikkeling past. Wijkt de nieuwe functie erg af van uw oude functie, dan is het verstandig voor uw werkgever om een nieuw concurrentiebeding overeen te komen. Een ongewijzigd concurrentiebeding kan namelijk zwaar drukken op een nieuwe functie, waardoor het concurrentiebeding zijn geldigheid verliest. Wanneer is een concurrentiebeding onevenredig zwaar? Dat verschilt van geval tot geval. Wij kunnen dat voor u beoordelen, neem hiervoor contact met ons op.

 • Mijn werkgever is failliet gegaan. Is het concurrentiebeding nog geldig?

  Ja. Ondanks dat uw werkgever failliet is gegaan, komt het concurrentiebeding niet automatisch te vervallen. De curator kan u aan het concurrentiebeding houden als het bedrijf een doorstart maakt. De curator kan u daarbij houden aan het concurrentiebeding. De curator moet daarbij wel een belang hebben.

  Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het belang van de koper van het bedrijf;
  • Een financieel belang voor de failliete boedel;
  • Een verplichting die is overeengekomen tussen de curator en de koper van het bedrijf.

  U kunt aan de curator vragen om het concurrentiebeding te laten vervallen. Gaat de curator hier niet mee akkoord dan zal bekeken moeten worden welk belang zwaarder weegt, dan van de curator of dat van u? Hebt u hierover vragen, neemt u dan contact met ons op.

Meer veelgestelde vragen
 • Is een relatiebeding hetzelfde als een concurrentiebeding?

  Nee. Bij een relatiebeding wordt u beperkt in uw vrijheid om na de einddatum van uw contract contact te hebben met relaties van uw werkgever. U mag dus wel bij een concurrent in dienst treden of een eigen bedrijf te starten, maar u mag geen contact opnemen met relaties van uw werkgever. Voor een relatiebeding gelden dezelfde eisen als bij een concurrentiebeding. Meer hierover onder 3. Voor het laten vervallen of aanpassen van het relatiebeding geldt hetzelfde als bij een concurrentiebeding. Zie onder 4.

Advies & Contact