Ik heb een contract voor bepaalde tijd. Welke regels gelden voor mij?

Misschien hebt u een contract voor bepaalde tijd bij uw werkgever. Wat komt er allemaal kijken bij een contract voor bepaalde tijd en wanneer heeft u een contract voor onbepaalde tijd? De volgende informatie helpt u op weg.

Meer informatie & tips

 • 1. Wat is een contract voor bepaalde tijd?

  In een contract voor bepaalde tijd staat een einddatum. Dat betekent dat u of uw werkgever niet hoeft op te zeggen om uw contract af te laten lopen, tenzij er in uw contract of CAO iets anders staat over het opzeggen. Als u blijft werken na de einddatum, dan wordt uw contract automatisch verlengd met dezelfde periode. U kunt daar ook afspraken over maken met uw werkgever.

 • 2. Kan ik of mijn werkgever mijn contract tussentijds opzeggen?

  U of uw werkgever kan uw contract voor bepaalde tijd alleen tussentijds opzeggen als in uw contract de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging staat. Dit wordt een tussentijds opzegbeding genoemd. Ontbreekt een tussentijds opzegbeding, dan kunnen u of uw werkgever uw contract niet tussentijds opzeggen. In dat geval doet u er niet verstandig aan om mee te werken aan een tussentijdse beëindiging van uw contract. U krijgt namelijk pas een WW-uitkering van het UWV als de oorspronkelijke einddatum van uw contract is afgelopen.

  Staat er wel een tussentijds opzegbeding in uw contract? Dan kan uw werkgever uw contract wel tussentijds opzeggen. Uw werkgever moet dan wel toestemming hebben van het UWV of de kantonrechter. U kunt ook samen besluiten om uw contract te beëindigen. Dit wordt ook wel beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. De afspraken worden opgeschreven in een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd). Houdt u er wel rekening mee dat u pas een WW-uitkering van het UWV ontvangt nadat de opzegtermijn van de werkgever is verstreken. Dit zal in veel gevallen één maand zijn. Zie ook de informatie over ontslag. 

  Wilt u of uw werkgever uw contract eerder beëindigen, neemt u dan contact met ons op. Wij kijken graag met u mee wat hiervan de risico’s voor u zijn.

 • 3. Wanneer heb ik een contract voor onbepaalde tijd?

  Het kan zijn dat u al 3 contracten achter elkaar hebt gehad bij uw werkgever. Als u er dan nog 1 krijgt, is deze vaak automatisch voor onbepaalde tijd, ook al staat er een einddatum in dat 4e contract. U hebt namelijk een reeks van contracten bij uw werkgever. Dit wordt ook wel de ketenregeling genoemd. U moet opnieuw beginnen met tellen tot het 4e contract als er meer dan 6 maanden tussen 2 contracten heeft gezeten. Het kan zijn dat in uw CAO andere regels staan over hoeveel contracten voor bepaalde tijd uw werkgever u mag geven.

  Het kan ook zo zijn dat u minder dan 4 contracten bij uw werkgever hebt, maar dat u meer dan 2 jaar voor uw werkgever werkt. Het kan dan zijn dat u vanaf 2 jaar een contract voor onbepaalde tijd hebt. De termijn van tellen begint wel opnieuw als er meer dan 6 maanden tussen 2 contracten heeft gezeten. Ook kan het zijn dat in de CAO andere afspraken staan en u dus langer dan 2 jaar moet werken.

  Hebt u 1 contract dat langer dan 2 jaar duurt, dan ontstaat er geen contract voor onbepaalde tijd na 2 jaar. U en uw werkgever kunnen na afloop van dit contract nog 1 keer uw contract verlengen, maar niet langer dan maximaal 3 maanden. Er ontstaat dan nog geen contract voor onbepaalde tijd.

 • 4. Mag er een proeftijd worden afgesproken?

  Een proeftijd kan worden afgesproken in uw contract. Als er een proeftijd is afgesproken, kunt u of uw werkgever uw contract op ieder moment binnen de proeftijd opzeggen. Uw contract eindigt dan per direct. Een opzegtermijn is niet van toepassing.

  De proeftijd moet schriftelijk worden afgesproken. De proeftijd moet in uw contract worden afgesproken, of in de CAO of het personeelsreglement staan. Een mondeling afgesproken proeftijd is niet rechtsgeldig.

  De maximale duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van uw contract. In een contract voor bepaalde tijd die korter duurt dan 2 jaar mag een proeftijd staan van maximaal 1 maand. In een contract voor bepaalde tijd die langer duurt dan 2 jaar mag een proeftijd staan van maximaal 2 maanden. In een contract van maximaal zes maanden, of in een verlenging van uw contract, mag geen proeftijd staan. De duur van de proeftijd moet voor zowel u als uw werkgever even lang zijn.

 • 5. Moet ik een verlenging van mijn contract accepteren?

  U hoeft een verlenging van uw contract niet te accepteren. Dit kan wel nadelige gevolgen voor u hebben. Weigert u namelijk een aanbod tot passend werk zonder dat u al een andere baan heeft, dan ontvangt u na afloop van uw contract geen WW-uitkering van het UWV. U moet er namelijk alles aan doen om passend werk te houden.

  Biedt uw werkgever u een verlenging van uw contract aan, maar twijfelt u of dit een passend aanbod is? Neemt u dan contact met ons op.

 • 6. Moet mijn werkgever mij informeren als mijn contract niet wordt verlengd?

  Als u een contract voor bepaalde tijd voor de duur van minimaal zes maanden heeft, dan moet uw werkgever u op tijd schriftelijk laten weten of uw contract voor bepaalde tijd wordt verlengd of niet. Dit wordt ook wel de aanzegtermijn genoemd.

  Uw werkgever moet u minimaal een maand voor de einddatum van uw contract schriftelijk laten weten of hij uw contract verlengd of niet. Als uw contract niet verlengd wordt, weet u dat dus uiterlijk één maand van tevoren. Wordt uw contract verlengd, dan moet uw werkgever minimaal een maand van tevoren schriftelijk aan u laten weten onder welke voorwaarden uw contract wordt verlengd.

  Als uw werkgever te laat aan u laat weten dat uw contract voor bepaalde tijd niet verlengd wordt, dan kunt u een vergoeding aan uw werkgever vragen. Dit wordt ook wel de aanzegvergoeding genoemd.

  Heeft uw werkgever u te laat laten weten dat uw contract niet wordt verlengd, neemt u dan contact met ons op.

 • 7. Mijn werkgever heeft mij te laat laten weten dat mijn contract niet wordt verlengd. Waar heb ik recht op?

  Als uw werkgever u niet een maand voor de einddatum heeft geïnformeerd, dan heeft u recht op een vergoeding. Per dag dat uw werkgever te laat is, moet uw werkgever u één bruto dagloon betalen. De maximum vergoeding is één bruto maandloon. Uw contract eindigt nog steeds op de einddatum die in uw contract staat. De vergoeding moet binnen één maand na de einddatum van uw contract aan u worden betaald.

  Als u recht hebt op de vergoeding dan kunt u aan uw werkgever vragen om de boete te betalen. Dit moet u vragen binnen 2 maanden nadat uw contract is gestopt. U vraagt het eerst aan de werkgever zelf. U kunt hierbij gebruik maken van onze voorbeeldbrief.

  Weigert uw werkgever alsnog de vergoeding aan u uit te betalen, dan moet er binnen 2 maanden nadat uw contract is gestopt een procedure bij de kantonrechter gestart worden om de vergoeding te claimen.

  Houdt u er rekening mee dat uw recht op vergoeding vervalt, als:

  • U te laat (na 2 maanden na einddatum contract) een procedure start bij de kantonrechter;
  • Uw werkgever failliet is verklaard;
  • Uw werkgever onder surseance van betaling staat;
  • Uw werkgever in de schuldsanering zit.

  Wilt u ondersteuning om de vergoeding te claimen? Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Onze oplossingen

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering bij Interpolis? Maak dan gebruik van onze RechtsHulp zonder verzekering. Hiervoor werkt Interpolis samen met LegalGuard.

image description

Arbeidscontract: Contractencheck

U heeft vragen over een nieuw contract. Waar teken ik nu voor? Kan ik later in de problemen komen? Mag deze bepaling er in staan?
Wat betekent dit voor mij?  Een jurist bekijkt het contract voordat u gaat ondertekenen en beantwoordt al deze vragen voor u.

Lees meer € 259,00
image description

Arbeidscontract: Persoonlijk juridisch advies

Heeft u een arbeidscontract? Staat er iets in waar u vragen over heeft? Wilt u zekerheid dat het juridisch klopt? Dan kunnen wij u helpen.

Waar sta ik? Wat kan ik juridisch allemaal doen? Wat zou jij doen in mijn situatie?
Allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

U krijgt persoonlijk advies over uw rechten en plichten. Natuurlijk bekijkt de jurist ook of alle regels goed zijn toegepast.
De jurist gaat eerst alle stukken bestuderen. Daarna krijgt u een advies over uw rechtspositie. Bijvoorbeeld of u in uw recht staat.
En over welke vervolgstappen het beste voor u zijn.

Lees meer € 299,00
Contact

Een conflict met werk? Neem contact met ons op

Bellen
 • 088 462 80 80
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00

Post
LegalGuard Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn

Veel gestelde vragen

Meer veelgestelde vragen
 • Ik heb een contract voor de duur van een project. Kan dat, en wat zijn mijn rechten?

  Ja, u kunt een contract hebben voor de duur van een project. Dit is ook een tijdelijk contract. De einddatum is hierbij afhankelijk van de duur van het project en hoeft dus niet op een kalenderdag te eindigen. Als u een contract heeft voor de duur van een project en uw contract eindigt niet op een kalenderdag, dan geldt de aanzegverplichting niet voor uw werkgever. U kunt dus ook geen recht op een eventuele aanzegvergoeding.

 • Mag een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd worden afgesproken?

  Het is alleen mogelijk in een contract voor bepaalde tijd een concurrentiebeding af te spreken, als de werkgever (schriftelijk) aan kan tonen dat het overeenkomen van een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Deze belangen moeten bestaan op het moment dat het contract wordt ondertekend, maar ook op het moment waarop de werkgever zich wil beroepen op het concurrentiebeding.

  De zwaarwegende belangen moeten omschreven worden in het concurrentiebeding. Het concurrentiebeding moet op zijn beurt weer in uw contract staan. Een verwijzing naar het personeelsreglement waarin het concurrentiebeding is omschreven is ook geldig. Doet uw werkgever een beroep op het concurrentiebeding en heeft u twijfels of de belangen van uw werkgever zwaarwegend genoeg zijn, dan kan de kantonrechter hierover oordelen. De kantonrechter heeft de mogelijkheid om het concurrentiebeding volledig in stand te laten, (gedeeltelijk) te matigen of (gedeeltelijk) te vernietigen.

  Meer informatie over het concurrentiebeding vindt u hier. Neem contact met ons op als uw werkgever een beroep doet op het concurrentiebeding.

Advies & Contact