De beplanting staat te dicht op mijn grond

U hebt last van de boom, heg of heester van uw buurman, omdat deze volgens u te dicht op uw grond staat. Kunt u uw buurman vragen de boom, heg of heester te verplaatsen of verwijderen? En zo ja, hoe kunt u dat het beste doen?

Meer informatie & tips

 • 1. Gaat het om een boom of een heg/heester?

  De wettelijke regels voor de minimale afstand tot de grens met de buren (de erfgrens) zijn verschillend voor bomen en heggen/heesters, namelijk:

  • 2 meter afstand tussen bomen en de erfgrens (de afstand wordt gemeten vanaf het midden van de stam van de boom)
  • 0,5 meter afstand tussen heesters/heggen en de erfgrens

  De strook tussen de erfgrens en de boom, heg of heester waar geen beplanting mag staan noemen we ‘de verboden zone’. Om te bepalen of u uw buren om verplaatsing of verwijdering kan vragen is het belangrijk om te bepalen of er sprake is van een uitzondering. Deze uitzonderingen leest u in de volgende stappen.

  Let op: ook wanneer de boom, heg of heester niet binnen ‘de verboden zone’ staat kunt u in sommige gevallen verplaatsing of verwijdering vorderen. U moet dan aantonen dat er sprake is van onrechtmatige hinder. Dit is vaak een stuk lastiger om aan te tonen. Wilt u hier mee over weten, neem dan contact met ons op.

 • 2. Vraag uw buren om de beplanting te verplaatsen of verwijderen

  Staat de boom, heg of heester binnen ‘de verboden zone’ en is er geen uitzondering van toepassing kunt u uw buren vragen de beplanting te verplaatsen of verwijderen. Op het moment dat u er niet uitkomt kunt u uw buren een brief sturen.

  Voorbeeldbrief verzoek om verplaatsing of verwijdering beplanting

 • 3. Gelden er afwijkende regels?

  Iedere gemeente heeft zijn eigen Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Soms staan hierin andere afstanden opgenomen dan in de wet, waardoor er in uw gemeente andere regels gelden. U kunt de APV vaak vinden op de website van uw gemeente. Wanneer u hier vragen over hebt, neem dan contact op met uw gemeente.

 • 4. Komt de beplanting boven de erfafscheiding uit?

  Wanneer er een boom/heester/heg binnen ‘de verboden zone’ staat maar deze komt niet boven de erfafscheiding (schutting/muurtje) op de erfgrens uit, gelden de regels niet. U kunt dan dus niet om verplaatsing of verwijdering vragen.

 • 5. Hebt u toestemming gegeven?

  Hebt u toegestaan dat uw buren de boom, heg of heester in ‘de verboden zone’ plaatsten, kunt u hier later niet meer op terugkomen. U kunt dan niet om verplaatsing of verwijdering vragen.

  Op het moment dat vorige bewoners toestemming hebben gegeven geldt dit niet voor u, tenzij u deze toestemming kende of uit de openbare registers kon halen.

 • 6. Is er sprake van verjaring?

  Als uw buren kunnen aantonen dat de boom, heg of heester er al meer dan 20 jaar staat, dan is uw recht om verwijdering of verplaatsing hiervan te vragen verjaard. Het maakt dan niet uit of de buren de boom, heester of heg hebben geplant of dat één van de vorige eigenaren dit hebben gedaan.

  Het is vaak moeilijk om dit bewijs te leveren. Dit bewijs kan bestaan uit getuigenverklaringen, foto’s (met hierop datum vermeld) of luchtfoto’s van het kadaster.

  Let op: In sommige gevallen is de verjaringstermijn 10 jaar i.p.v. 20 jaar. Uw buurman of de vorige eigenaar moet dan te goeder trouw zijn. Dit betekent dat de buren er redelijkerwijs vanuit mochten gaan dat ze de boom, heg of heester mochten planten.

 • 7. Mijn buren werken niet mee, wat nu?

  Komt er geen (goede) oplossing of reageren uw buren niet, neem dan contact met ons op. We kunnen dan bespreken welke verdere mogelijkheden er zijn.

Onze oplossingen

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering bij Interpolis? Maak dan gebruik van onze RechtsHulp zonder verzekering. Hiervoor werkt Interpolis samen met LegalGuard.

image description

Problemen met buren: Persoonlijk juridisch advies

Onze jurist kijkt met u hoe het zit met uw rechten en plichten en welke juridische stappen mogelijk zijn.

Waar sta ik? Wat kan ik juridisch allemaal doen? Wat zou jij doen in mijn situatie? Allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

U krijgt persoonlijk advies over uw rechten en plichten. Natuurlijk bekijkt de jurist ook of alle regels goed zijn toegepast. De jurist gaat eerst alle stukken bestuderen. Daarna krijgt u een advies over uw rechtspositie. Bijvoorbeeld of u in uw recht staat. En over welke vervolgstappen het beste voor u zijn.

Lees meer € 299,-
Contact

Een conflict met de buren? Neem contact met ons op.

Bellen
 • 088 462 80 80
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00

Post
LegalGuard Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn

Veel gestelde vragen

Advies & Contact