Mijn huur wordt opgezegd

U huurt een woning. Nu wil de verhuurder het contract beëindigen. Kan dit zomaar? Let op: huurt u onder de Leegstandwet? Dan gelden andere regels. Neem dan contact met ons op voor advies.

Meer informatie & tips

 • 1. Op welke manieren kan de verhuurder het contract beëindigen?

  De verhuurder mag niet zomaar uw huurcontract beëindigen. U hebt als huurder namelijk in de meeste situaties huurbescherming. Twijfelt u of uw huurbescherming hebt? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

  Opzegging
  De eerste mogelijkheid voor een verhuurder om het huurcontract te beëindigen is opzegging. In de wet zijn de geldige redenen bepaald voor opzegging door de verhuurder. Welke redenen dit zijn, leest u onder 2.

  Ontbinding
  De verhuurder kan er ook voor kiezen het contract te ontbinden via de rechter. In dat geval moet u als huurder (ernstig) tekort schieten in het nakomen van de afspraken in het huurcontract. Er moet dan bijvoorbeeld sprake zijn van een flinke huurachterstand of hennepkwekerij in de woning. De verhuurder kan dan ontbinding van het huurcontract en ontruiming van de woning vorderen bij de rechter. Ook kan de verhuurder schade op u proberen te verhalen.

  Wederzijds goedvinden
  Als u zelf ook graag de huur wilt beëindigen, is dit uiteraard mogelijk. Het huurcontract wordt dan met wederzijds goedvinden beëindigd. Dit kan in overleg op ieder moment.

  Hebt u hierover vragen of hulp nodig? Neem dan contact op.

 • 2. Wat zijn de geldige redenen voor opzegging?

  In de volgende situaties mag de verhuurder de huur opzeggen:

  Gedrag van de huurder
  De verhuurder mag de huur opzeggen als u zich niet als een goede huurder gedraagt. Bijvoorbeeld omdat u de huur al een aantal maanden niet hebt betaald. Of omdat u voor overlast zorgt.

  Tijdelijk contract
  Is uw huurcontract op of na 1 juli 2016 gesloten? En is de duur in het huurcontract:

  • maximaal  2 jaar voor zelfstandige woningen;

  • maximaal  5 jaar voor onzelfstandige woningen (kamers).

  Dan hebt u een tijdelijk contract en eindigt de huur automatisch na de einddatum. Wel moet de verhuurder minimaal 1 maand (en maximaal 3 maanden) voor de afgesproken einddatum de huurder informeren dat de huur eindigt. Als hij dat niet doet, wordt het een contract van onbepaalde tijd en moet de verhuurder de geldende opzegtermijn in acht nemen. Welke opzegtermijn geldt, leest u onder 4.

  Is er een langere duur afgesproken in het contract? Dan  hebt u geen tijdelijk contract en eindigt het huurcontract niet automatisch na de afgesproken periode.

  Is uw huurcontract voor 1 juli 2016 gesloten en is er een bepaalde periode opgenomen? Dan gelden de oude regels. Neem contact met ons op om uw situatie te bespreken.  

  De verhuurder heeft de woning dringend zelf nodig
  De verhuurder mag de huur opzeggen als hij de woning zelf nodig heeft. Bijvoorbeeld als hij zelf weer in de woning wil gaan wonen. Zijn belang moet dan groter zijn dan uw belang om de woning te blijven huren. Er wordt ook gekeken of u andere woonruimte kunt krijgen.
  Ook bijvoorbeeld dringende renovatie of sloop kan een reden zijn dat de verhuurder de woning dringend zelf nodig heeft. De verhuurder moet u dan wel een verhuiskostenvergoeding betalen.

  U bent het niet eens met de wijziging in uw huurcontract
  De verhuurder wil het huurcontract wijzigen en u bent het daar niet mee eens. De verhuurder kan naar de rechter stappen om het huurcontract op te zeggen. De rechter bepaalt dan of de opzegging geldig is en tot huurbeëindiging leidt. De rechter kan de huurder alsnog de gelegenheid geven om akkoord te gaan met de gewijzigde huurovereenkomst.

 • 3. Wanneer moet de verhuurder opzeggen?

  De opzegtermijn voor de verhuurder is altijd minimaal 3 maanden. Hier komt 1 maand bij voor ieder jaar dat u de woning hebt gehuurd. De opzegtermijn is maximaal 6 maanden.

 • 4. Hoe moet de verhuurder opzeggen?

  De verhuurder moet u via een aangetekende brief laten weten dat hij de huur wil opzeggen. Hij moet daarbij ook de reden geven waarom hij de huur opzegt. Ook moet hij de juiste termijn van opzegging vermelden in de brief. De verhuurder moet u vragen binnen 6 weken in te stemmen.

 • 5. Ik ben het niet eens met de opzegging

  Als u instemt met de opzegging, eindigt het huurcontract.
  Als u de verhuurder laat weten het niet eens te zijn met de opzegging of niets laat horen, moet de verhuurder de rechter vragen het huurcontract te beëindigen. De rechter beoordeelt dan of de opzegging van de verhuurder geldig is en zo ja, wanneer u de woning moet verlaten. Pas dan eindigt het huurcontract.

  Hebt u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op.

Onze oplossingen

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering bij Interpolis? Maak dan gebruik van onze RechtsHulp zonder verzekering. Hiervoor werkt Interpolis samen met LegalGuard.

image description

Mijn huur wordt opgezegd: Persoonlijk juridisch advies

Heeft u geen loon ontvangen van uw werkgever en bent u het daar niet mee eens? Onze jurist kijkt met u hoe het zit met uw rechten en plichten en welke juridische stappen mogelijk zijn.

Waar sta ik? Wat kan ik juridisch allemaal doen? Wat zou jij doen in mijn situatie? Allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

U krijgt persoonlijk advies over uw rechten en plichten. Natuurlijk bekijkt de jurist ook of alle regels goed zijn toegepast. De jurist gaat eerst alle stukken bestuderen. Daarna krijgt u een advies over uw rechtspositie. Bijvoorbeeld of u in uw recht staat. En over welke vervolgstappen het beste voor u zijn.

Lees meer € 299,00
image description

Mijn huur wordt opgezegd: Onderhandelen door een jurist

Mijn huur wordt opgezegd en bent u het daar niet mee eens?

Een jurist verdiept zich eerst in uw situatie en stelt met u een strategie op. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken hoe we het beste de onderhandeling in kunnen gaan. De jurist onderhandelt daarna voor u met de andere partij. Hier hoeft u niet bij te zijn. Uw belangen zijn in vertrouwde handen.

Lees meer € 699,00
image description

Mijn huur wordt opgezegd: Juridische procedure voeren

De huur van uw woning wordt opgezegd en bent u het daar niet mee eens?

Onze jurist kijkt met u hoe het zit met uw rechten en plichten en welke juridische stappen mogelijk zijn. Een jurist voert namens u een juridische procedure. U bepaalt samen met de jurist de beste strategie. De jurist voert daarna de procedure voor u. Zo wordt u persoonlijk bijgestaan.

Let op: u kunt deze oplossing alleen kiezen als u ook de oplossing 'Persoonlijk juridisch advies' al hebt gekregen.

Lees meer € 1689,00
Contact

Een conflict met de woning? Neem contact met ons op.

Bellen
 • 088 462 80 80
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00

Post
LegalGuard Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn

Veel gestelde vragen

 • Ik wil zelf mijn huur opzeggen. Wat zijn de regels?

  U kunt schriftelijk en per aangetekende brief de huur opzeggen. U hoeft in uw brief geen reden te noemen voor de opzegging.

  Hebt u een huurcontract voor een bepaalde periode? Bijvoorbeeld voor de duur van 1 jaar? Dan kunt u de huur pas na afloop van deze periode opzeggen.

  Lees meer over de regels voor het opzeggen van uw huur in het artikel Mijn woning wordt verkocht

 • De verhuurder verkoopt mijn gehuurde woning, mag hij de huur opzeggen?

  Nee, verkoop van de woning is geen geldige opzegreden. Dit betekent dat het huurcontract overgaat op de nieuwe eigenaar.

  Voor meer informatie over uw rechten wanneer de verhuurder de huur wil opzeggen, kijkt u in het artikel Mijn huur wordt opgezegd

 • Ik huur een kamer bij een hospita, welke regels gelden er dan?

  Een hospitakamer is een kamer die u huurt, terwijl de verhuurder in hetzelfde huis woont. Als u een hospitakamer huurt, dan mag de verhuurder de huur in de eerste negen maanden opzeggen zonder reden. Dit is de proeftijd. De opzegtermijn is ook in deze periode minimaal drie maanden.

  Na de proeftijd gelden de normale regels voor opzegging van het huurcontract met 1 uitzondering. De verhuurder mag de huur opzeggen als de verhuurder meer belang heeft voor de beëindiging van de huur, dan uw belang om te blijven huren. U hoeft niet akkoord te gaan met de opzegging van de huur. Als u niet akkoord gaat, moet de verhuurder naar de rechter om de huur te beëindigen. De rechter zal dan beoordelen of de beëindiging redelijk is.

Meer veelgestelde vragen

Advies & Contact