Ik wil de huur opzeggen

U huurt een woning en wilt het huurcontract opzeggen. Wanneer kunt u uw huurcontract opzeggen en aan welke regels moet u zich houden?

Meer informatie & tips

 • 1. Wat voor huurcontract hebt u?

  Een huurcontract waar geen vaste periode in staat
  Dit wordt ook wel een huurcontract voor onbepaalde tijd genoemd. Bij een huurcontract voor onbepaalde tijd kunt u op elk moment de huur opzeggen. In het huurcontract kan staan wanneer uw contract echt stopt als u hebt opgezegd. Bijvoorbeeld na 1 maand of per de eerste dag van de volgende maand nadat u hebt opgezegd.

  Een huurcontract waar wel een vaste periode in staat
  Dit wordt ook een huurcontract voor bepaalde tijd genoemd. U kunt een huurcontract voor bepaalde tijd pas na afloop van die tijd laten eindigen. Wilt u dat het huurcontract direct eindigt na de einddatum in het huurcontract? Dan moet u dit wel al eerder aan de verhuurder laten weten. Op welk moment u dit moet laten weten leest u in stap 3.
  Wilt u graag uw huurcontract laten eindigen voor afloop van de vaste periode? Dat kan alleen als de verhuurder hiermee instemt. U kunt dan bijvoorbeeld de verhuurder voorstellen een nieuwe huurder te vinden voor de woning.

 • 2. Met welke reden kunt u de huur opzeggen?

  U hoeft geen reden te hebben voor het opzeggen van uw huur.

 • 3. Wat is de opzegtermijn?

  De opzegtermijn is minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden.

  Uw opzegtermijn is gelijk aan de betalingstermijn van de huur, waarbij een maximum van 3 maanden geldt. Meestal is dit 1 maand. Soms staat in uw huurcontract een langere opzegtermijn dan de betalingstermijn. Als de betalingstermijn van de huur 1 maand is, dan blijft de termijn van opzegging 1 maand.

 • 4. Hoe moet u opzeggen?

  U moet volgens de wet per aangetekende brief of met een deurwaardersexploot de huur opzeggen. U hoeft in uw brief geen reden te noemen voor de opzegging. Bewaar bij een aangetekende brief het verzendbewijs. Zo kunt u bewijzen dat u de brief verstuurd hebt.

  Soms mag u volgens het contract of regels van de verhuurder ook per e-mail of via de website van de verhuurder opzeggen. Zorg er in dat geval wel voor dat u bewijs van uw opzegging hebt, bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging van uw e-mail of melding.

  Hebt u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op.

Onze oplossingen

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering bij Interpolis? Maak dan gebruik van onze RechtsHulp zonder verzekering. Hiervoor werkt Interpolis samen met LegalGuard.

image description

Ik wil de huur opzeggen: Persoonlijk juridisch advies

Ik wil de huur opzeggen, wat zijn mijn rechten en plichten? Onze jurist kijkt met u hoe het zit met uw rechten en plichten en welke juridische stappen mogelijk zijn.

Waar sta ik? Wat kan ik juridisch allemaal doen? Wat zou jij doen in mijn situatie? Allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

U krijgt persoonlijk advies over uw rechten en plichten. Natuurlijk bekijkt de jurist ook of alle regels goed zijn toegepast. De jurist gaat eerst alle stukken bestuderen. Daarna krijgt u een advies over uw rechtspositie. Bijvoorbeeld of u in uw recht staat. En over welke vervolgstappen het beste voor u zijn.

Lees meer € 299,00
image description

Mijn huur wordt opgezegd: Onderhandelen door een jurist

Mijn huur wordt opgezegd en bent u het daar niet mee eens?

Een jurist verdiept zich eerst in uw situatie en stelt met u een strategie op. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken hoe we het beste de onderhandeling in kunnen gaan. De jurist onderhandelt daarna voor u met de andere partij. Hier hoeft u niet bij te zijn. Uw belangen zijn in vertrouwde handen.

Lees meer € 699,00
image description

Ik wil de huur opzeggen: Juridische procedure voeren

Ik wil de huur opzeggen, maar de verhuurder werkt niet mee.

Onze jurist kijkt met u hoe het zit met uw rechten en plichten en welke juridische stappen mogelijk zijn. Een jurist voert namens u een juridische procedure. U bepaalt samen met de jurist de beste strategie. De jurist voert daarna de procedure voor u. Zo wordt u persoonlijk bijgestaan.

Let op: u kunt deze oplossing alleen kiezen als u ook de oplossing 'Persoonlijk juridisch advies' al hebt gekregen.

Lees meer € 1689,00
Contact

Een conflict met de woning? Neem contact met ons op.

Bellen
 • 088 462 80 80
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00

Post
LegalGuard Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn

Advies & Contact