Er is iets kapot

U huurt een huis van een woningstichting of van een particuliere verhuurder. De verhuurder moet er voor zorgen dat uw huurwoning goed onderhouden is. Uw woning moet geschikt zijn voor u om in te wonen. Toch gaat er soms iets kapot aan uw woning. U wilt weten of de verhuurder dit moet herstellen. U kunt het volgende doen.

Meer informatie & tips

 • 1. Kleine herstellingen moet de huurder zelf doen

  In de wet staat dat kleine herstellingen door de huurder zelf gedaan moeten worden. Denkt u hierbij aan het ontluchten en bijvullen van een verwarmingsinstallatie, het vervangen van deurknoppen of het schoonhouden van de tuin. Kleine herstellingen kunt u zelf doen of u kunt iemand anders hiervoor inschakelen.

  Soms is voor het oplossen van het probleem bijzonder gereedschap of kennis nodig of is de oplossing heel eenvoudig, maar blijkt deze toch erg duur te zijn. U kunt de verhuurder dan toch vragen om het probleem voor u op te lossen. Wat allemaal onder kleine herstellingen valt, leest u in het Besluit kleine herstellingen. Een duidelijke samenvatting van dit besluit ziet u op de website van de Rijksoverheid.

  Let op: Soms is in uw huurcontract afgesproken dat kleine herstellingen toch door de verhuurder gedaan worden. U betaalt hier dan meestal servicekosten voor. Lees hierover meer in het artikel Mijn servicekosten zijn te hoog

 • 2. Geef gebreken zo snel mogelijk aan de verhuurder door

  De verhuurder is verplicht om op uw verzoek gebreken aan uw woning te herstellen. Wat onder een ‘gebrek’ valt is erg breed. Een gebrek is een eigenschap of situatie aan de woning dat er voor zorgt dat u niet normaal kunt genieten van uw woning. Het kan bijvoorbeeld een lekkage in uw dak zijn, maar ook een vocht- en schimmelprobleem.

  U kunt de verhuurder telefonisch of per e-mail vragen om het gebrek te herstellen. Meestal maakt de verhuurder met u een afspraak voor de reparatie.

  In sommige gevallen hoeft de verhuurder de gebreken toch niet te herstellen. Bijvoorbeeld als het probleem door uw toedoen is ontstaan. Ook als het herstel erg veel kost terwijl u weinig last hebt van het probleem, kan herstel soms niet van een verhuurder gevraagd worden. In de wet staat dat u gebreken direct moet melden bij de verhuurder. Zo voorkomt u dat de verhuurder kosten bij u in rekening brengt als de schade door het wachten groter is geworden.

 • 3. Stuur uw verzoek schriftelijk

  Hebt u na enkele dagen niets van de verhuurder gehoord of hebt u een negatieve reactie ontvangen? Dan kunt de verhuurder het best nog een keer schriftelijk vragen om de gebreken te herstellen.

  Voorbeeldbrief verzoek om herstel van gebreken

  In de brief kunt u de volgende informatie toevoegen:

  • Informatie over uw huurwoning. Bijvoorbeeld uw adres en hoe lang u de woning huurt
  • Een omschrijving van de gebreken of problemen aan uw huurwoning
  • Wat er al is besproken over uw klacht met de verhuurder
  • Verzoek de verhuurder binnen een termijn van twee weken de gebreken te herstellen
  • Geef eventueel aan wat u doet wanneer de verhuurder niet ingaat op uw vraag. Meer informatie leest u onder stap 4.

  Stuur de brief aangetekend op en bewaar het verzendbewijs. Zo kunt u altijd aantonen dat u de brief hebt gestuurd.

 • 4. De verhuurder doet niets, wat nu?

  De verhuurder reageert niet of negatief op uw brief. U kunt dan het volgende doen:

  1. U kunt uw huurbetaling gedeeltelijk opschorten
   U houdt een deel van de huur achter, zolang het gebrek aan de woning niet door de verhuurder wordt hersteld. Het deel van de huur dat wordt achtergehouden moet wel in verhouding staan tot de ernst van het probleem. Als de verhuurder het probleem oplost, moet u de achtergehouden huurbetalingen alsnog aan de verhuurder betalen.
  2. U herstelt de gebreken zelf en u verrekent de kosten hiervan met de huur.
   Als u dit in uw brief aan de verhuurder aankondigt, komt de verhuurder meestal al over de brug. Als de verhuurder laat weten toch de volledige huurbetaling te willen, kunt u het best juridisch advies vragen over uw situatie. Neem dan contact met ons op.
  3. U kunt de rechter of de Huurcommissie vragen om de huurprijs te verlagen
   Over de periode dat het gebrek bestaat kunt u bij de rechter of de Huurcommissie om huurvermindering vragen. Het deel van de huur dat in mindering wordt gebracht moet wel in verhouding staan tot het probleem. Uw vraag om huurvermindering moet u dan wel doen binnen 6 maanden nadat u de verhuurder hebt gevraagd het gebrek op te lossen. Als u dit later vraagt dan 6 maanden, dan kunt maar maximaal tot 6 maanden terug huurvermindering krijgen.
  4. Let op: De termijn van 6 maanden geldt alleen als u een sociale huurwoning hebt. Als u een huurwoning in de vrije sector hebt, kan de rechter bepalen dat de huurvermindering tot een langere periode terug gaat.

   Hebt u een huurwoning in de vrije sector? Dan kunt u niet naar de Huurcommissie, tenzij dit in uw huurcontract staat. U kunt wel aan de rechter vragen om de huurprijs te verlagen.

   Als u een sociale huurwoning hebt kunt u naar de rechter, maar u kunt ook naar de Huurcommissie. De kosten voor uw verzoek bij de Huurcommissie zijn laag. U kunt uw verzoek pas sturen naar de Huurcommissie als u zes weken na uw brief aan de verhuurder nog niets hebt gehoord of als de verhuurder laat weten het probleem niet te willen herstellen.

  5. U kunt de rechter vragen om te verhuurder te verplichten het probleem op te lossen
   Dit is de beste oplossing als het probleem echt opgelost moet worden en de kosten om dit zelf op te lossen voor u erg hoog zijn. U kunt de rechter ook vragen om een dwangsom op te leggen, voor elke dag dat de verhuurder het probleem niet oplost.

  Hebt u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op.

Onze oplossingen

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering bij Interpolis? Maak dan gebruik van onze RechtsHulp zonder verzekering. Hiervoor werkt Interpolis samen met LegalGuard.

image description

Er is iets kapot: Persoonlijk juridisch advies

Er is iets kapot aan mijn huurwoning, wat zijn mijn rechten en plichten? Onze jurist kijkt met u hoe het zit met uw rechten en plichten en welke juridische stappen mogelijk zijn.

Waar sta ik? Wat kan ik juridisch allemaal doen? Wat zou jij doen in mijn situatie? Allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

U krijgt persoonlijk advies over uw rechten en plichten. Natuurlijk bekijkt de jurist ook of alle regels goed zijn toegepast. De jurist gaat eerst alle stukken bestuderen. Daarna krijgt u een advies over uw rechtspositie. Bijvoorbeeld of u in uw recht staat. En over welke vervolgstappen het beste voor u zijn.

Lees meer € 299,00
image description

Er is iets kapot: Onderhandelen door een Jurist

Er is iets kapot aan mijn huurwoning, maar de verhuurder wil dit niet regelen?

Een jurist verdiept zich eerst in uw situatie en stelt met u een strategie op. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken hoe we het beste de onderhandeling in kunnen gaan. De jurist onderhandelt daarna voor u met de andere partij. Hier hoeft u niet bij te zijn. Uw belangen zijn in vertrouwde handen.

Lees meer € 699,00
image description

Er is iets kapot: Juridische procedure voeren

Er is iets kapot aan mijn huurwoning en de verhuurder lost dit niet op?

Onze jurist kijkt met u hoe het zit met uw rechten en plichten en welke juridische stappen mogelijk zijn. Een jurist voert namens u een juridische procedure. U bepaalt samen met de jurist de beste strategie. De jurist voert daarna de procedure voor u. Zo wordt u persoonlijk bijgestaan.

Let op: u kunt deze oplossing alleen kiezen als u ook de oplossing 'Persoonlijk juridisch advies' al hebt gekregen.

Lees meer € 1689,00
Contact

Een conflict met de woning? Neem contact met ons op.

Bellen
 • 088 462 80 80
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00

Post
LegalGuard Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn

Veel gestelde vragen

 • Vergoedt de verhuurder ook de schade aan mijn spullen?

  Als de verhuurder het gebrek in uw huurwoning niet op uw verzoek heeft opgelost, moet hij soms ook de schade vergoeden aan uw spullen. Dit geldt alleen voor schade die aan de verhuurder toe te rekenen is.

  Voorbeeld
  Er is een lek in het dak. Het dak is namelijk jarenlang niet goed onderhouden. U hebt de verhuurder gevraagd om dit op te lossen. De verhuurder reageert niet op uw verzoek. Na een paar dagen begint het hard te regenen. De lekkage wordt erger en uw laminaat raakt beschadigd door het water. Omdat de verhuurder niet heeft gereageerd op uw verzoek om het probleem op te lossen, moet hij de schade aan uw laminaat vergoeden. De verhuurder hoeft de schade niet te vergoeden als deze is veroorzaakt door een storm. De schade is dan namelijk niet aan de verhuurder toe te rekenen.

  Neem bij schade aan de spullen in uw huis contact op met uw inboedel of woonhuisverzekering. Soms bent u hiervoor verzekerd en wordt uw schade al door de verzekering vergoed.

 • Wat is het verschil tussen een sociale huurwoning en een huurwoning in de vrije sector?

  Het belangrijkste verschil is de prijs. De huurprijs voor een huurwoning in de vrije sector is vaak hoger. De huurliberalisatiegrens en het moment waarop uw huurcontract is ingegaan zijn bijvoorbeeld bepalend voor de vraag of u een sociale huurwoning hebt of een huurwoning in de vrije sector.

  Wanneer u wilt weten of u in een sociale huurwoning woont of in een huurwoning in de vrije sector? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid

  Huurders van een sociale huurwoning hebben ook meer bescherming op grond van de wet. Er gelden meer regels, bijvoorbeeld bij een huurverhoging. Daarnaast kunnen huurders van een sociale huurwoning een geschil met de verhuurder voorleggen aan de Huurcommissie. De kosten hiervoor zijn vaak laag.

 • Gelden er andere regels wanneer ik een losse kamer huur?

  Nee, de regels zijn hetzelfde als bij huur van een woning.

Advies & Contact