Mijn huur wordt verhoogd (sociale huurwoning)

U hebt een brief gekregen van de verhuurder. In de brief staat dat uw huur hoger wordt. Mag de verhuurder zelf de hoogte van uw huur bepalen? Wat kunt u doen als u de huur te hoog vindt?

Meer informatie & tips

 • 1. Hebt u een sociale huurwoning?

  Bij een sociale huurwoning hoort een maximumprijs. De huurliberalisatiegrens is de maximumprijs van een sociale huurwoning. De huurliberalisatiegrens en het moment waarop uw huurcontract is ingegaan zijn bijvoorbeeld bepalend voor de vraag of u een sociale huurwoning hebt of een huurwoning in de vrije sector.

  Wanneer u wilt weten of u in een sociale huurwoning woont of in een huurwoning in de vrije sector? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

  De prijs van de huur bij een sociale huurwoning is afhankelijk van een puntensysteem. De kenmerken van uw woning krijgen per onderdeel een bepaald aantal punten. Het aantal punten bij elkaar opgeteld bepaalt de huurprijs van uw woning. Onderdelen van uw woning die meetellen zijn bijvoorbeeld het bouwjaar, de oppervlakte en de aanwezigheid van een tuin. Via de Huurcommissie kunt u berekenen hoeveel punten uw woning waard is en welke huurprijs daar bij hoort.

  Voorbeeld
  Als uw woning in 2002 of later is gebouwd, krijgt uw woning 36 punten op dit onderdeel. Als uw woning tussen 1984 en 1991 is gebouwd, krijgt dit onderdeel 14 punten. Als u een tuin of balkon hebt van 50 m² tot 75 m² krijgt dit onderdeel 6 punten. Hebt u geen eigen buitenruimte, dan krijgt dit onderdeel van uw woning 0 punten.

  Let op: hebt u geen sociale huurwoning? Dan gelden er andere regels. Lees hierover meer in het artikel Mijn huur wordt verhoogd (huurwoning vrije sector).

 • 2. Wat zijn de regels voor de jaarlijkse huurverhoging?

  Als u een sociale huurwoning huurt, hebt u meer bescherming op grond van de wet dan als u een huurwoning in de vrije sector huurt. Bijvoorbeeld bij een verhoging van uw huur. De huurverhoging moet bij een sociale huurwoning op grond van de wet aan een paar voorwaarden voldoen:

  1. de verhuurder moet tenminste twee maanden voor de voorgestelde dag de huurverhoging schriftelijk voorstellen
  2. het voorstel moet de geldende huurprijs noemen
  3. het voorstel moet het percentage (of het bedrag ) van de wijziging noemen
  4. het voorstel moet de voorgestelde huurprijs noemen
  5. het voorstel moet de voorgestelde dag van de voorgestelde huurprijs noemen
  6. het voorstel moet vermelden binnen welke termijn en op welke manier de u tegen het voorstel bezwaar kan maken. Ook moet de verhuurder u infomeren over de gevolgen als u geen bezwaar maakt.

   

  De verhoging van uw huur mag één keer per 12 maanden plaatsvinden. De huurverhoging mag niet hoger zijn dan het percentage dat de overheid heeft bepaald en is soms afhankelijk van het inkomen in uw huishouden. Hieronder leest u de percentages die gelden voor de huurverhoging per 1 juli 2016. Deze verhogingen kunnen gelden als de maximumhuurprijs van uw huurwoning niet wordt bereikt als de huurverhoging erbij komt.

  Was uw huishoudinkomen in 2014 €34.678 of minder?
  Dan mag de huur van uw huurwoning hooguit 2,1% omhoog.

  Was uw huishoudinkomen in 2014 tussen € 34.678 en € 44.360?
  Dan mag de huur hooguit 2,6% omhoog. Gaat uw huur met meer dan 2,1% (maar maximaal 2,6%) omhoog? Dan moet de verhuurder een inkomensindicatie bij zijn huurverhogingsvoorstel meesturen. Daaruit moet blijken dat uw huishoudinkomen in 2014 meer was dan € 34.678.

  Was uw huishoudinkomen in 2014 meer dan € 44.360?
  Dan mag de huur hooguit 4,6% omhoog. Gaat uw huur met meer dan 2,6% (maar maximaal 4,6%) omhoog? Dan moet de verhuurder een inkomensindicatie bij zijn huurverhogingsvoorstel meesturen. Daaruit moet blijken dat uw huishoudinkomen in 2014 meer was dan € 44.360.

  Huurt u een kamer, woonwagen, of woonwagenstandplaats?
  dan is de verhoging maximaal 2,1%. Hoe hoog uw inkomen is, maakt dan niet uit. De verhuurder mag dan ook geen informatie opvragen over uw inkomen bij de Belastingdienst.

  Voorbeeld
  U huurt een woning met 2 kamers voor uzelf en uw inkomen was in 2014 minder dan € 34.678. Uw huur mag dan in 2016 maximaal 2,1% stijgen.

 • 3. Kunt u bezwaar maken tegen de verhoging?

  Als u het niet eens bent met de verhoging van uw huur, kunt u bezwaar maken bij de verhuurder. U kunt hiervoor de modelbrief bezwaarschrift Jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie gebruiken.

  Redenen voor bezwaar zijn:

  1. De huurverhoging is hoger dan wettelijk toegestaan
  2. Uw inkomensafhankelijke huurverhoging klopt niet
  3. De Huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging bepaald vanwege een gebrek aan uw woning
  4. U hebt het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen
  5. De verhuurder wil een tweede huurverhoging binnen 12 maanden
  6. Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging en de fout is nadelig voor u
  7. Uw inkomen is in het voorgaande jaar gedaald onder bepaalde inkomensgrenzen. U moet hiervan wel bewijzen overleggen, een inkomstenverklaring (IBRO) van de Belastingdienst en een uittreksel Basisregistratie personen
 • 4. Komt u er samen niet uit?

  Als u er voor zorgt dat het bezwaar voor de ingangsdatum waarop de verhoging in had moeten gaan bij de verhuurder ligt, dan moet de verhuurder de Huurcommissie inschakelen om het voorstel te beoordelen. Ontvangt de verhuurder uw bezwaar later dan de voorgestelde ingangsdatum van de verhoging én gaat de verhuurder niet akkoord met uw bezwaar? Dan moet u zelf een procedure bij de Huurcommissie starten. U kunt uw bezwaar tot uiterlijk 31 oktober bij de Huurcommissie indienen als het gaat om een huurverhoging per 1 juli.

  De Huurcommissie beoordeelt dan of het voorstel van de verhuurder terecht is. Zolang er geen uitspraak is, kunt u de oude huurprijs blijven betalen. Als de verhuurder toch gelijk krijgt, moet u de hogere huurprijs betalen vanaf de datum die de verhuurder eerder had voorgesteld.

  Tip: Om te voorkomen dat u achteraf in één keer een groot bedrag moet betalen, kunt u het door de verhuurder voorgestelde bedrag voor de huurverhoging apart zetten.

  Hebt u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op.

Onze oplossingen

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering bij Interpolis? Maak dan gebruik van onze RechtsHulp zonder verzekering. Hiervoor werkt Interpolis samen met LegalGuard.

image description

Mijn huur wordt verhoogd: Persoonlijk juridisch advies

Mijn huur wordt verhoogd, mag dat zomaar? Onze jurist kijkt met u hoe het zit met uw rechten en plichten en welke juridische stappen mogelijk zijn.

Waar sta ik? Wat kan ik juridisch allemaal doen? Wat zou jij doen in mijn situatie? Allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

U krijgt persoonlijk advies over uw rechten en plichten. Natuurlijk bekijkt de jurist ook of alle regels goed zijn toegepast. De jurist gaat eerst alle stukken bestuderen. Daarna krijgt u een advies over uw rechtspositie. Bijvoorbeeld of u in uw recht staat. En over welke vervolgstappen het beste voor u zijn.

Lees meer € 299,00
image description

Mijn huur wordt verhoogd: Onderhandelen door een jurist

Mijn huur wordt verhoogd, mag dat zomaar?

Een jurist verdiept zich eerst in uw situatie en stelt met u een strategie op. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken hoe we het beste de onderhandeling in kunnen gaan. De jurist onderhandelt daarna voor u met de andere partij. Hier hoeft u niet bij te zijn. Uw belangen zijn in vertrouwde handen.

Lees meer € 699,00
image description

Mijn huur wordt verhoogd: Juridische procedure voeren

Mijn huur wordt verhoogd, mag dat zomaar?

Onze jurist kijkt met u hoe het zit met uw rechten en plichten en welke juridische stappen mogelijk zijn. Een jurist voert namens u een juridische procedure. U bepaalt samen met de jurist de beste strategie. De jurist voert daarna de procedure voor u. Zo wordt u persoonlijk bijgestaan.

Let op: u kunt deze oplossing alleen kiezen als u ook de oplossing 'Persoonlijk juridisch advies' al hebt gekregen.

Lees meer € 1689,00
Contact

Een conflict met de woning? Neem contact met ons op.

Bellen
 • 088 462 80 80
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00

Post
LegalGuard Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn

Veel gestelde vragen

 • Kan de verhuurder om andere redenen besluiten om mijn huur te verhogen?

  Ja, bijvoorbeeld als uw woning wordt gerenoveerd. Als uw woning door de renovatie beter wordt, mag de verhuurder de huur verhogen.

  Hebt u eerder uw huur verlaagd omdat er gebreken aan uw woning waren? Dan betaalt u weer de oude huurprijs als de gebreken zijn opgelost.

 • Kan ik ook bezwaar maken als ik de afgesproken huurprijs in het huurcontract te hoog vind?

  U kunt bezwaar maken als uw de huurprijs voor uw woning op grond van de puntentelling te hoog is. Of u bezwaar kunt maken is ook afhankelijk van hoe lang uw huurcontract loopt: 

  • Huurt u uw woning minder dan 6 maanden?

  Dan kunt u de Huurcommissie vragen of uw huurprijs redelijk is. Vindt de Huurcommissie uw huur te hoog, dan moet uw huurprijs worden aangepast vanaf de start van uw huur. De verhuurder moet het deel dat u te veel hebt betaald aan u terugbetalen.

  • Huurt u uw woning langer dan 6 maanden?

  Dan kunt u de Huurcommissie alleen beoordeling vragen wanneer de huurprijs al boven de maximum huurprijs ligt. U kunt dan vragen om de huurprijs aan te verlagen naar de maximum huurprijs. U moet de verhuurder eerst minimaal 2 maanden voor u de huurverlaging in wilt laten gaan een schriftelijk verzoek sturen. Met uw verzoek stuurt u de volgende gegevens:

  - de oude en de nieuwe huurprijs
  - het percentage of bedrag van de verlaging
  - de ingangsdatum van de verlaging
  - een overzicht van de puntentelling van uw woonruimte

  Reageert de verhuurder niet of niet positief, dan kunt u de Huurcommissie om een beoordeling van uw voorstel voor de huurverlaging vragen. Doe dit dan binnen 6 weken na de door u voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging. Tot de uitspraak van de Huurcommissie blijft u de wel de oude huur betalen. Vindt de Huurcommissie uw huur te hoog, dan bepaalt de Huurcommissie vanaf welke datum de verlaging ingaat. 

  • Hebt u een tijdelijk huurcontract van maximaal 2 jaar?

  Dan kunt u tot 6 maanden na afloop van het tijdelijk huurcontract nog bezwaar maken tegen de afgesproken huurprijs. Let wel, dit geldt niet voor alle tijdelijke huurcontracten. Voor welke tijdelijke huurcontracten deze regel geldt, leest u op de website van de Rijksoverheid.

Advies & Contact