Mijn huur wordt verhoogd (vrije sector)

U hebt een brief gekregen van uw verhuurder. Uw huurprijs wordt verhoogd. U bent het niet eens met de huurverhoging en u wilt weten wat u hier tegen kunt doen.

Meer informatie & tips

 • 1. Hebt u een huurwoning in de vrije sector?

  De huurliberalisatiegrens bepaalt of u een sociale huurwoning hebt of een huurwoning in de vrije sector. De huurliberalisatiegrens en het moment waarop uw huurcontract is ingegaan zijn bijvoorbeeld bepalend voor de vraag of u een sociale huurwoning hebt of een huurwoning in de vrije sector.

  Wanneer u wilt weten of u in een sociale huurwoning woont of in een huurwoning in de vrije sector? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

  Bij een geliberaliseerde huurwoning mag de verhuurder de huurprijs en de huurverhogingen zelf bepalen. De verhuurder mag de huurprijs dan één keer per 12 maanden verhogen.

  Let op: Huurt u geen huurwoning in de vrije sector? Dan gelden er andere regels. Lees hierover meer in het artikel Mijn huur wordt verhoogd (sociale huurwoning).

 • 2. De huurverhoging staat in het contract

  Soms is in uw huurcontract vooraf opgenomen met welk percentage uw huur mag stijgen. Bijvoorbeeld op basis van de inflatiecorrectie en een bepaald percentage daar bovenop. U bent dan bij het begin van de huur akkoord gegaan met dit verhogingspercentage. De verhuurder is niet verplicht de huur met dit percentage te verhogen. Hij kan de huur ook met een lager percentage verhogen dan in het contract staat. Uw verhuurder mag de huur elke 12 maanden verhogen zoals in uw huurcontract is opgenomen.

  Voorbeeld
  In uw huurcontract staat het volgende: “Elk jaar in de maand juli wordt de huurverhoging bepaald op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor de Statistiek plus een percentage van maximaal 3%."

 • 3. De verhuurder houdt zich niet aan het contract

  Soms stelt de verhuurder voor om uw huur meer te verhogen dan in uw contract is afgesproken. Daar hoeft u dan niet mee akkoord te gaan. U kunt uw verhuurder schriftelijk laten weten dat u niet akkoord gaat met de huurverhoging.

 • 4. De huurverhoging staat niet in het contract

  Als in uw huurcontract niets staat over de huurverhoging, dan mag de verhuurder toch een voorstel doen voor een huurverhoging. Dit moet dan wel een redelijk voorstel zijn. De huur mag stijgen op basis van de geldende markthuurprijs. De verhuurder moet dan bij zijn verhogingsvoorstel een rapport voegen waaruit de markthuurprijs van vergelijkbare woningen in de omgeving blijkt. Dit betekent somsdat de huurprijs met een paar honderd euro per maand stijgt. Het voorstel kan als redelijker worden gezien als die verhoging wordt verspreid over 2 of 3 jaar.

  Als u het niet eens bent met de verhoging, hoeft u niet akkoord te gaan. De verhuurder kan dan de rechter vragen om het huurcontract met u te beëindigen. De rechter beoordeelt altijd eerst of het voorstel van de verhuurder voor de huurverhoging redelijk is. Vindt de rechter het voorstel redelijk? Dan kan de rechter u nog een 1 maand geven om het voorstel alsnog te accepteren. Als u het voorstel dan niet accepteert zal de rechter het huurcontract beëindigen.

  Hebt u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op.

Onze oplossingen

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering bij Interpolis? Maak dan gebruik van onze RechtsHulp zonder verzekering. Hiervoor werkt Interpolis samen met LegalGuard.

image description

Mijn huur wordt verhoogd: Persoonlijk juridisch advies

Mijn huur wordt verhoogd, mag dat zomaar? Onze jurist kijkt met u hoe het zit met uw rechten en plichten en welke juridische stappen mogelijk zijn.

Waar sta ik? Wat kan ik juridisch allemaal doen? Wat zou jij doen in mijn situatie? Allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

U krijgt persoonlijk advies over uw rechten en plichten. Natuurlijk bekijkt de jurist ook of alle regels goed zijn toegepast. De jurist gaat eerst alle stukken bestuderen. Daarna krijgt u een advies over uw rechtspositie. Bijvoorbeeld of u in uw recht staat. En over welke vervolgstappen het beste voor u zijn.

Lees meer € 299,00
image description

Mijn huur wordt verhoogd: Onderhandelen door een jurist

Mijn huur wordt verhoogd, mag dat zomaar?

Een jurist verdiept zich eerst in uw situatie en stelt met u een strategie op. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken hoe we het beste de onderhandeling in kunnen gaan. De jurist onderhandelt daarna voor u met de andere partij. Hier hoeft u niet bij te zijn. Uw belangen zijn in vertrouwde handen.

Lees meer € 699,00
image description

Mijn huur wordt verhoogd: Juridische procedure voeren

Mijn huur wordt verhoogd, mag dat zomaar?

Onze jurist kijkt met u hoe het zit met uw rechten en plichten en welke juridische stappen mogelijk zijn. Een jurist voert namens u een juridische procedure. U bepaalt samen met de jurist de beste strategie. De jurist voert daarna de procedure voor u. Zo wordt u persoonlijk bijgestaan.

Let op: u kunt deze oplossing alleen kiezen als u ook de oplossing 'Persoonlijk juridisch advies' al hebt gekregen.

Lees meer € 1689,00
Contact

Een conflict met de woning? Neem contact met ons op.

Bellen
 • 088 462 80 80
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00

Post
LegalGuard Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn

Veel gestelde vragen

 • Kan mijn huurder om andere redenen besluiten om mijn huur te verhogen?

  Ja, bijvoorbeeld als uw woning wordt gerenoveerd. Als uw woning door de renovatie beter wordt, mag de verhuurder de huur verhogen.

  Hebt u eerder uw huur verlaagd omdat er gebreken aan uw woning waren? Dan mag de verhuurder uw huur ook weer verhoging als de gebreken zijn opgelost.

 • Kan ik ook bezwaar maken de afgesproken huurprijs in de huurovereenkomst te hoog vind?

  Huurt u uw woning minder dan 6 maanden? Dan kunt u de Huurcommissie soms ook bij een geliberaliseerde huurwoning vragen of uw huurprijs redelijk is.

  Ligt uw huurprijs op grond van de puntenstelling op of onder de liberalisatiegrens? Dan zal de Huurcommissie bepalen dat uw huurprijs verlaagd moet worden. Blijft uw huurprijs op grond van de puntentelling boven de liberalisatiegrens? Dan kan de huurcommissie geen uitspraak doen over uw huurprijs.

Advies & Contact