Mijn servicekosten zijn te hoog

U hebt een brief van de verhuurder ontvangen over de verhoging van uw servicekosten. U wilt weten of de servicekosten terecht zijn en wat u kunt doen als u deze te hoog vindt. U kunt het volgende doen

Meer informatie & tips

 • 1. Wat zijn servicekosten?

  Servicekosten zijn alle kosten voor de leveringen en diensten van de verhuurder die bovenop de kale huurprijs van de woning komen. De meest voorkomende posten zijn gas, water, elektra, schoonmaak, stoffering en meubels. De kosten die betrekking hebben op gas, elektra en water waarvoor u een eigen meter hebt, worden kosten voor nutsvoorzieningen genoemd.

  U betaalt maandelijks met uw huurbetaling een voorschot in de servicekosten.

 • 2. Welke regels gelden voor servicekosten?

  Een voorwaarde voor het in rekening brengen van servicekosten is dat de posten in uw huurcontract moeten staan. Soms wil de verhuurder toch nieuwe kosten in rekening brengen. De verhuurder wil bijvoorbeeld dat de galerij voortaan door een schoonmaakbedrijf wordt schoongemaakt. Als de verhuurder in een complex nieuwe servicekosten in rekening wil brengen, moet 70% van de huurders hiermee akkoord gaan. Is de meerderheid van de huurders akkoord, maar u niet? Dan moet u uw bezwaar binnen 8 weken aan de rechter sturen.

  Als u niet in een complex woont, dan kan de verhuurder niet zomaar zonder uw toestemming nieuwe servicekosten in rekening brengen die niet in uw huurcontract staan.

  Voorbeeld
  U huurt een woning die niet onder een complex valt. De verhuurder stelt voor dat u voortaan een bedrag voor een glazenwasser in de servicekosten moet betalen. U betaalt dan elke maand €1,50. Elk kwartaal komt dan bij u een glazenwasser langs om uw ramen te lappen. In uw huurcontract staat niet dat u kosten betaalt voor schoonmaak of voor de glazenwasser. U wilt uw ramen zelf blijven lappen. U kunt uw verhuurder laten weten dat u niet akkoord gaat met de nieuwe servicekosten.

  De verhuurder mag geen zaken via de servicekosten in rekening brengen, waarvoor u al huur betaald. Ook mag de verhuurder bijvoorbeeld de schade voor vernielingen in de gemeenschappelijke ruimtes niet in de servicekosten aan u doorberekenen.

 • 3. Hebt u een jaarafrekening en een nieuw voorschotbedrag ontvangen?

  Binnen een half jaar na afloop van het voorgaande jaar stuurt de verhuurder u een jaarafrekening. Uit de jaarafrekening blijkt wat de werkelijke kosten van het vorige jaar waren. Als de werkelijke kosten hoger waren, dan moet u bijbetalen. Als de werkelijke kosten lager waren, dan krijgt u geld terug.

  Voorbeeld
  U hebt vorig jaar in totaal € 600,- betaald aan voorschot voor stookkosten. U hebt een eigen meter in uw woning. U hebt ook in totaal € 200,- aan voorschotten betaald voor de schoonmaak van de gemeenschappelijke galerij van de flat. Bij de eindafrekening blijkt dat de kosten voor schoonmaak hoger waren door een prijsverandering van het schoonmaakbedrijf. De werkelijke kosten voor u waren € 220,-. Door de milde herfst en de zachte winter hebt u minder gestookt. De werkelijke kosten waren € 530,-. Bij de jaarafrekening krijgt u dan € 50,- terug.

  U krijgt vaak ook een brief van de verhuurder waarin staat dat het voorschot voor de servicekosten worden verhoogd. Het voorschot is afhankelijk van het te verwachten verbruik.

  Voorbeeld
  De servicekosten voor de schoonmaak van de gemeenschappelijke galerij wordt verhoogd van € 16,70 naar € 18,30. De servicekosten voor de stookkosten (gas) blijft € 50,- per maand.

  U hoeft geen verhoging van de servicekosten te betalen, zolang u de jaarafrekening van het vorige jaar niet hebt ontvangen.

 • 4. Krijgt u geen jaarafrekening?

  Dan kunt u de verhuurder hierover een brief sturen. U kunt vragen om de jaarafrekening alsnog te sturen. Komt u er niet uit dan kunt u verdere stappen nemen.

  Als u een sociale huurwoning hebt kunt u de Huurcommissie vragen om uw jaarafrekening te bepalen. U moet dit verzoek doen binnen 2,5 jaar na het jaar waarover u geen jaarafrekening hebt ontvangen. Hebt u de jaarafrekening over 2015 niet ontvangen? Dan kunt u uw verzoek tot 30 juni 2018 naar de Huurcommissie sturen.

  Als u een woning in de vrije sector hebt, dan kunt u meestal niet naar de Huurcommissie. U moet het probleem dan aan de rechter voorleggen. De Huurcommissie kan alleen oordelen als u met de verhuurder in het huurcontract hebt afgesproken dat dit kan.

 • 5. U bent het niet eens met de jaarafrekening of uw nieuwe voorschot

  Stuur de verhuurder dan een brief met uw bezwaar. U kunt de verhuurder vragen om binnen 2 weken op uw brief te reageren.

  Reageert de verhuurder niet of niet positief, dan kunt u verdere stappen nemen. Welke stappen u kunt nemen is afhankelijk van of u een sociale huurwoning hebt of een huurwoning in de vrije sector.

  Als u een sociale huurwoning hebt, dan kunt u uw bezwaar sturen naar de Huurcommissie. Als uw bezwaar gaat om de nieuwe voorschotten voor de nutsvoorzieningen zijn er wel aanvullende voorwaarden. Het bedrag moet om minimaal € 3,- per maand gaan en u moet op het moment van het bezwaar nog steeds in de woning wonen.

  Let op: de Huurcommissie kan de kosten die u teveel hebt betaald niet terugvorderen. Als de verhuurder deze niet aan u terug wil betalen, dan moet u hiervoor naar de rechter.

  Als u een woning in de vrije sector hebt, dan kunt u uw bezwaar meestal niet naar de Huurcommissie sturen. U moet uw bezwaar dan aan de rechter voorleggen. De Huurcommissie kan alleen oordelen als u met de verhuurder in het huurcontract hebt afgesproken dat dit kan.

  Hebt u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op.

Onze oplossingen

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering bij Interpolis? Maak dan gebruik van onze RechtsHulp zonder verzekering. Hiervoor werkt Interpolis samen met LegalGuard.

image description

Mijn servicekosten zijn te hoog: Persoonlijk juridisch advies

Mijn servicekosten zijn te hoog, mag dat zomaar? Onze jurist kijkt met u hoe het zit met uw rechten en plichten en welke juridische stappen mogelijk zijn.

Waar sta ik? Wat kan ik juridisch allemaal doen? Wat zou jij doen in mijn situatie? Allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

U krijgt persoonlijk advies over uw rechten en plichten. Natuurlijk bekijkt de jurist ook of alle regels goed zijn toegepast. De jurist gaat eerst alle stukken bestuderen. Daarna krijgt u een advies over uw rechtspositie. Bijvoorbeeld of u in uw recht staat. En over welke vervolgstappen het beste voor u zijn.

Lees meer € 299,00
image description

Mijn servicekosten zijn te hoog: Onderhandelen door een jurist

Mijn servicekosten zijn te hoog, mag dat zomaar?

Een jurist verdiept zich eerst in uw situatie en stelt met u een strategie op. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken hoe we het beste de onderhandeling in kunnen gaan. De jurist onderhandelt daarna voor u met de andere partij. Hier hoeft u niet bij te zijn. Uw belangen zijn in vertrouwde handen.

Lees meer € 699,00
image description

Mijn servicekosten zijn te hoog: Juridische procedure voeren

Mijn servicekosten zijn te hoog, mag dat zomaar?

Onze jurist kijkt met u hoe het zit met uw rechten en plichten en welke juridische stappen mogelijk zijn. Een jurist voert namens u een juridische procedure. U bepaalt samen met de jurist de beste strategie. De jurist voert daarna de procedure voor u. Zo wordt u persoonlijk bijgestaan.

Let op: u kunt deze oplossing alleen kiezen als u ook de oplossing 'Persoonlijk juridisch advies' al hebt gekregen.

Lees meer € 1689,00
Contact

Een conflict met de woning? Neem contact met ons op.

Bellen
 • 088 462 80 80
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00

Post
LegalGuard Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn

Veel gestelde vragen

 • Wat is het verschil tussen een sociale huurwoning en een huurwoning in de vrije sector?

  Het belangrijkste verschil is de prijs. De huurprijs voor een huurwoning in de vrije sector is vaak hoger. De huurliberalisatiegrens en het moment waarop uw huurcontract is ingegaan zijn bijvoorbeeld bepalend voor de vraag of u een sociale huurwoning hebt of een huurwoning in de vrije sector.

  Wanneer u wilt weten of u in een sociale huurwoning woont of in een huurwoning in de vrije sector? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid

  Huurders van een sociale huurwoning hebben ook meer bescherming op grond van de wet. Er gelden meer regels, bijvoorbeeld bij een huurverhoging. Daarnaast kunnen huurders van een sociale huurwoning een geschil met de verhuurder voorleggen aan de Huurcommissie. De kosten hiervoor zijn vaak laag.

Advies & Contact