Mijn gekochte huis heeft een gebrek

U hebt een bestaande woning gekocht. Nadat u bent verhuisd, merkt u dat het dak lekt. Dat is vervelend. Kunt u de verkoper vragen om de reparatiekosten te betalen? Als koper van een bestaande woning koopt u de woning in de staat waarin de woning zich op dat moment bevindt, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Als u gebreken na de overdracht ontdekt, komen deze in principe voor uw eigen rekening. Wanneer de verkoper aansprakelijk is, leest u in de volgende stappen. Neem de volgende stappen

Meer informatie & tips

 • 1. Normaal gebruik van de woning mogelijk?

  U mag als koper verwachten dat de woning de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn. Dit staat ook vaak in het koopcontract. Zo mag u verwachten dat het dak niet instort, er geen sprake is van houtrot, de draagmuren stevig zijn en de cv-ketel goed werkt.

  Is een gebrek zo ernstig is dat u niet meer normaal gebruik kunt maken van de woning? Dan kunt u de verkoper aanspreken. Het maakt dan niet uit of de verkoper wel of niet wist van dit gebrek.

  Let op: het gebrek moet wel al voor de overdracht aanwezig zijn geweest. Daarnaast geldt deze regel niet als de verkoper u over het gebrek heeft geïnformeerd of als het gebrek al zichtbaar was voor de koop van de woning.

 • 2. Heeft de verkoper voldoende informatie gegeven?

  Ook wanneer het gebrek minder ernstig is kan het zijn dat u de verkoper kunt aanspreken. De verkoper moet u, als mogelijke koper, alle belangrijke informatie over de woning geven die hij weet. Dit wordt de mededelingsplicht van de verkoper genoemd. Onder belangrijke informatie valt onder meer:

  • Gebreken
  • De staat van onderhoud

  Als de verkoper bijvoorbeeld weet dat het dak lekt en dit is voor u niet te zien, dan moet hij dit aan u melden. Vaak meldt de verkoper deze informatie in het koopcontract. Alleen als u een gebrek heel goed kan zien, hoeft de verkoper dit niet te melden.

  Wijst de verkoper u niet op voor hem of haar bekende gebreken? Dan kunt u de verkoper aanspreken. Hiervoor is het wel van belang dat u voldoende onderzoek heeft gedaan, zoals u leest in de volgende stap.

 • 3. Hebt u de woning voldoende onderzocht?

  Voordat u een woning koopt, moet u (laten) onderzoeken wat de staat van het huis is. Dit wordt de onderzoeksplicht genoemd. Zeker bij een oudere woning is dit onderzoek erg belangrijk. Als u de woning niet voldoende hebt onderzocht, kunt u de verkoper moeilijk aanspreken.

  Zo kunt u kijken naar de bouwtechnische staat van het huis. Hebt u hier zelf weinig verstand van? Neem dan iemand mee die de technische staat van het huis onderzoekt.

  Bouwtechnische keuring

  U kunt ook een bouwtechnische keuring laten doen door een bouwkundige, bijvoorbeeld via Vereniging Eigen Huis. In het rapport worden de gebreken beschreven en de kosten voor reparatie hiervan. Zeker bij een oudere woning is dit aan te raden. U komt zo niet voor onverwachte verrassingen te staan.

  Navraag gemeente
  U kunt bij de gemeente informatie opvragen over de toestand van de bodem van de woning. De gemeente laat u dan weten of zij bekend zijn met bodemverontreiniging bij uw woning.

 • 4. Stuur een ingebrekestelling

  Komt u er samen niet uit? Stuur dan een ingebrekestelling naar de verkoper.

  Een ingebrekestelling is een brief waarin u de volgende punten opneemt:

  • Het gebrek dat u hebt ontdekt;
  • Het verzoek aan de verkoper dit gebrek te herstellen;
  • De redelijke termijn waarbinnen de verkoper moet herstellen, vaak twee weken;
  • Wat u doet als de verkoper niet herstelt, bijvoorbeeld herstel door een ander waarbij u de kosten op de verkoper verhaalt.

   

  Stuur de brief aangetekend op en bewaar het verzendbewijs. Zo kunt u altijd aantonen dat u de brief gestuurd hebt. Stuurt u een e-mail? Vraag dan om een ontvangstbevestiging.

  Een ingebrekestelling moet u binnen 2 maanden na het ontdekken van het gebrek sturen. Daarna kunt u de verkoper niet meer aansprakelijk stellen. Voordat u het gebrek herstelt, moet u de verkoper altijd de mogelijkheid geven om het gebrek zelf te (laten) herstellen. Doet u dat niet, dan kunt u de herstelkosten niet op de verkoper verhalen. Verder moet u bewijzen dat het gebrek al aanwezig was. Na herstel is dat soms moeilijk. Neem daarom vóór herstel contact met ons op voor advies.

  Voorbeeldbrief ingebrekestelling

 • 5. Meld het gebrek bij de verkoper

  Ziet u dat iets kapot is en bent u van mening dat de verkoper aansprakelijk is? Dan kunt u dit melden bij de verkoper. Doe dit zo snel mogelijk. U kunt dit mondeling doen, maar ook schriftelijk. Bevestig een eventueel telefoongesprek en probeer samen tot een oplossing te komen.

 • 6. De verkoper reageert niet of afwijzend, wat nu?

  Het is mogelijk dat uw eigen woonverzekering uw schade door het gebrek vergoedt. Neem daarom contact met uw verzekeraar op om het gebrek te melden.

  Dekt ook uw eigen woonverzekering deze schade niet? Neem dan contact met ons op.

Onze oplossingen

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering bij Interpolis? Maak dan gebruik van onze RechtsHulp zonder verzekering. Hiervoor werkt Interpolis samen met LegalGuard.

image description

Mijn gekochte woning heeft een gebrek: Persoonlijk juridisch advies

Mijn gekochte woning heeft een gebrek, wat moet ik doen? Onze jurist kijkt met u hoe het zit met uw rechten en plichten en welke juridische stappen mogelijk zijn.

Waar sta ik? Wat kan ik juridisch allemaal doen? Wat zou jij doen in mijn situatie? Allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

U krijgt persoonlijk advies over uw rechten en plichten. Natuurlijk bekijkt de jurist ook of alle regels goed zijn toegepast. De jurist gaat eerst alle stukken bestuderen. Daarna krijgt u een advies over uw rechtspositie. Bijvoorbeeld of u in uw recht staat. En over welke vervolgstappen het beste voor u zijn.

 

Lees meer € 299,-
Contact

Een conflict met de woning? Neem contact met ons op.

Bellen
 • 088 462 80 80
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00

Post
LegalGuard Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn

Advies & Contact